Tage på supermarkeder i fare for kollaps

Tagkonstruktioner i træspær med brede spænd kan risikere at kollapse og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har derfor udbedt sig dokumentation for korrekt opførelse på 100 supermarkeder

Siden 2012 har tre supermarkeder i Danmark været ramt af tagkollaps, og nu frygter Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Trafik- og Bygge­styrelsen, at flere tilfælde kan forekomme, skriber bladet Ingeniøren.

Det vurderes således, at helt op mod 100 supermarkeder er i faresonen. Det begrundes med, at de tre tage, der er kollapset, alle havde tagkonstruktioner af træspær med brede spænd. Og ifølge foreningen Danske Spærproducenter er der siden år 2000 leveret træspær til omkring 100 danske dagligvarebutikker - og i øvrigt endnu flere landbrugsbygninger.

Det pointeres, at det ikke er sikkert, der er problemer i de øvrige bygninger, men bekymringen har fået Trafik- og Byggestyrelsen til skriftligt at opfordre kommunerne til at bede ejere af bygninger med spærkonstruktioner i træ med bredt spænd om dokumentation for, at tagkonstruktionen er bygget korrekt.

Træinfo tager sagen alvorligt og skriver herom:

Almindelige gitterspær til boliger med spændvidde på op til 12-14 m fremstilles som ét element, hvor der er stort tryk i spærhovederne. Da de udføres af kun 45 mm tykke planker, skal de tværafstives for at kunne optage trykkræfterne. Her kan lægterne virke som tværafstivning, når de forbindes til det vindafstivende system.

Gitterspær til fx supermarkeder må af transporthensyn ofte fremstilles i to dele med en løs top, se figur 1. Den nedre del bliver en gitterbjælke, hvor der som altid er træk i spærfoden. Der bliver et tilsvarende tryk på oversiden, der populært kaldes ‘hanebånd’. Det store tryk i spærhovederne drejer så at sige over i hanebåndet. Den løse top svarer til et lille gitterspær.

Kollapserne skyldes altid, at det trykpåvirkede hanebånd ikke er tværafstivet korrekt. Det er nødvendigt at tværafstivningerne vist i figur 1 forbindes til et afstivende element. Der er ret store krav til det afstivende elements styrke og stivhed, fordi også spær med stor spændvidde typisk fremstilles af 45 mm brede planker, der uden tværafstivning ikke tåler særligt stort tryk.

Det afstivende element kan enkelt udføres som en simpel gitterbjælke, der ligger mellem to spær, se figur 2. Sådanne gitterbjælker bør også anvendes i tagfladerne, både i store og mindre spær.

Eurocode 5 Trækonstruktioner og det danske nationale anneks beskriver, hvorledes trykpåvirkede bjælker skal tværafstives. Reglerne gælder både spærhoveder og hanebånd, men også indvendige gitterstænger med tryk (som også ofte mangler nødvendig tværafstivning). Reglerne for tværafstivning er også givet i lærebogen Trækonstruktioner. For mindre spær, op til ca 14 m spænd, er konkrete metoder til afstivninger beskrevet iTRÆ 58 Træspær 2.

De fleste spærproducenter tilbyder at beregne og levere afstivningssystemer til både små og store spær. Træinformation anbefaler kraftigt, at man benytter dette tilbud, da det er både den sikreste og billigste måde at etablere korrekt afstivning. Desværre fravælges denne del af leverancen ofte, med store omkostninger til følge.