Multisal i kompliceret stålkonstruktion

Multisal på gymnasium formet med en tagkonstruktion af dobbeltspændt rumgitter

Den nye multisal til Falkonergårdens Gymnasium og den dertilhørende foyer blev indviet sidste år og kan benyttes af op til 1.000 personer. I oktober 2015 blev den præmieret af Frederiksberg Kommune som en af byens flotteste bygninger, og i 2016 modtog byggeriet Årets Store Arne, der hvert år uddeles af Arkitektforeningen til værker, som har løftet arkitekturen i Storkøbenhavn.

Den nye tilbygning blev tildelt Årets Store Arne for sit smukke arkitektoniske greb, hvor nyt og gammelt understøtter hinandens fortælling: Den nye tilbygning aflæser den eksisterende bygningsmasses værdier respektfuldt, samtidig med at grebet er moderne, funktionelt og indlevet.
Fra det store programmatiske greb og ned til den mindste detalje, er der tale om et overbevis­ende og gennemført stykke arkitektur, der vidner om arkitektonisk stædighed og omtanke, udtalte juryen.

Foto: Den dobbeltspændte tagkonstruktion skulle gøre plads til store diagonale ovenlysvinduer.

Bygningsgeometrien

Multisalen er formet med en kompliceret og utraditionel stålkonstruktion, der består af en tagkonstruktion af dobbeltspændt rumgitter på en nyreformet ringvæg af sektionerede, enkeltkrumme stålgittervægge på søjler.

Den dobbeltspændte tagkonstruktion skaber plads til store diagonale ovenlysvinduer, der sammen med strålevarmepaneler udgør et symmetrisk mønster i loftet, som skjuler de store ventilationskanaler, der behændigt snor sig gennem gitterværket i tagkonstruktionen og sikrer, at 300 elever kan sidde i 4-5 timer til eksamen uden at blive påvirket at dårligt indeklima.

Vægge og gitterspærenes størrelse er opbygget af sektioner, hvis størrelse er tilpasset den meget begrænsede adgangsvej til skolegården, som ellers er helt omsluttet af de eksisterende bygninger.

Tagkonstruktionen fastholdes af tilstødende tagskive af in situ-støbt betondæk, som forbinder stålkonstruktionen med nye stabiliserende betonelementvægge, som er monteret helt op ad de omkringliggende eksisterende bygninger.

Salen er gravet ned i forhold til de tilstødende bygninger og skolegård. Fundering af nedgravede fundamenter for bygning og teknikrum har desuden krævet etablering af afstivet spunsvæg og understøbning af eksisterende fundamenter.

Foto: Vægge og gitterspærenes størrelse er opbygget af sektioner, hvis størrelse er tilpasset den meget begrænsede adgangsvej til skolegården.

Udførelsen

Arbejdet har været planlagt, koordineret og styret velvilligt og effektivt mellem byggeriets parter, så byggeriet dels har kunnet foregå sideløbende med skolens almindelige virke, dels har kunnet holdes inden for den tidsmæssige og økonomiske ramme.

Kun i forbindelse med forlæng­else af hovedtrapper i den eksisterende skole samt i forbindelse med element- og stålmontage har det været nødvendigt at begrænse adgangen til skolen. Dette blev derfor udført i sommerferien.

Under montagen viste det sig, at en enkelt stålsektion var blevet spejlvendt, hvilket truede den stramme montageplan. Men en snarrådig montør fandt en løsning, hvor elementet blev skåret op og svejst sammen på ny, så sektion­en hurtigt kunne returneres og monteres på byggepladsen og tidsplanen holdes.

Fakta om den nye multisal

Deltagere:
Bygherre: Falkonergårdens Gymnasium og HF
Arkitekt: Falko Arkitekter ApS
Rådgiver: Prof. Ole Vanggaard og MOE A/S
Stålentreprenør: Give Stålspær A/S
Hovedentreprenør: Einar Kornerup A/S
Anlægssum: Ca. 31.000.000 kr.
Ståltonnage: Ca. 27 tons