50 fynske boliger fik taget renoveret

Renoveringsarbejdet på de 50 almene boliger på Lettebækvænget i Odense SV blev afsluttet i slutningen af sidste år med ny efterisolering på loftet og ny tagbeklædning

Boligerne, som hører under Kristiansdal Boligforening, består af sammenbyggede rækkehuse i klynger og er en god blanding af familie-, ungdoms- og ældreboliger.

Samtlige bygninger har fået både ny efterisolering på loftet og ny tagbeklædning, hvor tagproducenten Cembrit har leveret ikke mindre end 6.500 kvm teglrøde B7-bølgeplader til projektet. Det svarer til en hel fodboldbane fyldt med tagplader:

– Det er selvfølgelig en større ordre på bølgeplader, men i disse år er leverancer i denne størrelsesorden faktisk ikke så usædvanlige. Bølgeplader er det naturlige valg – ikke mindst til bygninger, der er designet til netop dette udtryk, fortæller projektchef i Cembrit Michael Andersen og tilføjer:

– Der er fuldt tryk på renovering­erne rundt om i boligselskaberne, og niveauet falder ikke foreløbigt, bl.a. takket være Landsbyggefondens renoveringspulje. Puljen fungerer som en kickstarter for mange tiltrængte ombygninger i den ældre del af den nedslidte boligmasse rundt om i landets boligforeninger.

Særligt rådgivningsteam

Michael Andersen står i spidsen for Cembrits landsdækkende konsulentteam, som varetager rådgivning til arkitekter, boligselskaber og entreprenører i samarbejde med Cembrits tekniske afdeling. Rådgivningen tager udgangspunkt i den konkrete bygning og relaterer sig til bl.a. projektering, materialevalg og ikke mindst de energimæssige udfordringer, som ofte findes i den ældre boligmasse.

I forbindelse med tagudskift­ning­en på Lettebækvænget var Cembrit i samarbejde med arkitekterne med til at sikre tilstrækkelig ventilation i loftsrummene – en faktor, som ofte glemmes, når der både efterisoleres og skiftes tag.

– De fleste ved godt, at behovet for bedre ventilation bliver større i takt med, at husene bliver tættere. Men spørgsmålet er bare, hvor meget mere ventilation der så skal til – og ofte er det mere, end hvad kunden oprindeligt havde regnet med, som i dette tilfælde i Odense, siger Michael Andersen.

Boligernes oprindelige tagkonstruktion havde kun ventilation i gavlene, men ifølge byggelovgivningen er det ikke længere tilstrækkeligt. Slutresultatet blev derfor ekstra ventilationshætter til taget, hvilket bl.a. er med til at modvirke problemer med skimmelsvamp i loftrummet.

Foto: Samtlige bygninger har fået både ny efterisolering på loftet og ny tagbeklædning.

Fokus på energioptimering

Generelt bemærker Michael Andersen to overordnede temaer, som projektteamet ofte rådgiver om i forhold til renovering af bolig­er: Hvordan minimeres udvendig vedligeholdelse, og hvordan sikres en energioptimering i forbindelse med renoveringsopgaverne? Begge dele spiller nemlig en væsentlig rolle i de fremtidige driftsomkostninger i den enkelte boligforening.

– I forhold til nedbringelse af energiomkostninger så lever mange af de ældre boliger fra 1940’erne og 1950’erne på ingen måde op til hverken nutidige, lovmæssige energikrav eller til danskernes forventning til den indvendige komfort i dag. Her kommer de fleste rigtig langt ved at se på klassiske energirenoveringer som efterisolering af taget og facaden, siger han.

Renoveringsarbejdet af Lettebækvænget blev udført af tømrer-snedkerfirmaet Guldfeldt, hvor Erik Petersen er byggeleder. Landsbyggefondens renoveringsramme er i 2015 og 2016 fastsat til 4.200 mio. kr. i hvert af årene og fortsætter med i gennemsnit ca. 2.000 mio. kr. hvert år frem mod 2020.