1. etape af et af Danmarks største renoveringsprojekter vundet af JJW Arkitekter

Renoveringen af Brøndby Strand Parkerne er et af Danmarkshistoriens største renoveringsprojekter. Målet med HP4 er at udvikle en sammenhængende, bæredygtig og levende bydel.

I alt skal der renoveres 2.700 boliger, samt en række bygninger og friarealer.

JJW Arkitekter er udpeget som totalrådgiver af Etape 1 af HP4 (Helhedsplan 4) i Brøndby Strand. Opgaven består i at renovere fem højhuse, samt tilhørende renovering af udearealer/centerpladser og P-kældre. En central del af projektet er at fjerne PCB, asbest og bly fra højhusene.

Sund bolig, Sund proces og Sund organisation

Inspirationen til tilgangen er hentet i WHO’s sundhedsbegreb, hvor sundhed ikke blot er et spørgsmål om fravær af sygdom, men også ”en tilstand af fysisk, mental og social velvære”. Således er Sund organisation, Sund bolig og Sund proces de gennemgående temaer for Team JJW Arkitekters tilgang til renoveringsopgaven. Sund bolig handler både om at fjerne giftstoffer, men ligeledes ønsket om at udvikle attraktive boliger og udearealer. Sund proces indikerer blandt andet, at selve beboerinddragelses­processen er en vigtig del af projektets virkeliggørelse. Sund organisation afspejler holdets kompetencer samt evner til at håndtere uforudsete begivenheder.    

Team JJW Arkitekter består af JJW Arkitekter (Totalrådgiver) med Danakon rådgivende ingeniører, Torkil Laursen rådgivende ingeniører, Dansk Energi Management & Esbensen og Teknologisk Institut som underrådgivere.

Bæredygtighed som klangbund

Ole Hornbek, Partner og kreativ direktør for By & Bolig, hos JJW Arkitekter glæder sig til at bringe Brøndby Strand tættere på visionerne i Grønby Strand, der er navnet på Domus Arkitekters vinderprojekt for helhedsplanen:

- Vi er både stolte og ydmyge over at gribe Grønby Strand stafetten og virkeliggøre første etape af visionerne for HP4. Hos JJW Arkitekter er vi blandt landets mest erfarne arkitekter indenfor bæredygtig renovering. Vi ved, at vi går ind og rører ved noget meget centralt i beboernes hverdag, hver gang vi går i gang med et renoveringsprojekt. Derfor går vi til opgaven med en iboende forståelse for beboernes situation. Med bæredygtighed som klangbund er vores mål skabe nogle sunde boliger og udearealer, som de nuværende beboere vender tilbage til, men som også tiltrækker nye beboere til Brøndby Strand. Vi ser frem til et givende samarbejde med de tre boligafdelinger, så vi samlet indfrier ambitionerne for fremtidens bæredygtige Brøndby Strand.      

Åbner projektkontor

Rådgivertemaet er i gang med at etablere et projektkontor i Brøndby Strand.

- For at sikre den bedste proces vil vi være til stede på projektkontoret gennem hele forløbet. Hermed følger vi projektet fra første parket og vi mærker på egne kroppe, hvad Brøndby Strand er, hvilket giver værdifulde input til vores arbejde. Vores tilstedeværelse medfører, vi kommer tættere på beboerne. Derudover giver vores nærvær vores medarbejdere mulighed for at koncentrere sig 100 % om opgaven, afslutter Ole Hornbek.

I det daglige kommer beboerne ikke til at mærke meget til, at arkitekterne er rykket ind i højhuset. Ole Larsen, der er formand for Rheumpark, hvor tegnestuen flytter ind, er nu alligevel godt tilfreds med at have arkitekterne helt tæt på:

- Det betyder, at arkitekterne får en bedre forståelse af området og alle de kvaliteter, det indeholder, hvilket medfører at både processen og projektet bliver bedre. Vi sætter stor pris på, at arkitekterne kender til området fra andet end tegninger og fotografier, når de skal i gang med at tegne det nye Brøndby Strand. Det giver en ekstra tryghed.

I første omgang er målet at fjerne alle giftige materialer i de PCB-inficerede højhuse. Ved at fokusere på materialernes livscyklus og optimere renoveringsprocessen i alle faser, sammenkæder rådgiverteamet miljømæssige og økonomiske bæredygtighedstiltag. Den sociale bæredygtighed kommer blandt andet til udtryk ved at skabe tryghed og tilgængelighed gennem mere lys og åbenhed, tydelige samlingssteder og forbindelser og udvikling af den grønne identitet.

FOTO: JJW Arkitekter / Lisa Als Klein