Luk bygningen midlertidigt af – under byggeriet

Med et aflukningssystem er det muligt at få en energieffektiv byggeplads og bedre arbejdsmiljø, fremhæver Altiflex, der udbyder en løsning

– Altiflex tilbyder et patenteret system, der anvendes til midler­tidige aflukning af facader, indvendige vægge, døre/porte og opbevaringsrum. Altiflex-systemet består af faste moduler og døre i forskellige størrelser, der kan kombineres og tilpasses i højde og bredde, så de effektivt aflukker enhver åbning i byggeriet. De fleksible moduler isolerer som en termorude og kan genanvendes fra byggesag til byggesag, eller fra en etage til anden, skriver virksomheden.

Altiflex-systemet anvendes ved nybyggeri eller renoveringsopgaver og giver håndværkerne et sund­ere arbejdsmiljø med effektivt værn mod træk og kulde samt et varmere og behageligere arbejdsklima. Systemet giver en effektiv interimsaflukning under bygningsprocessen, hvilket er med til at reducere varmetabet markant. Med effektiv interimsaflukning minimeres tilførslen af fugt under byggeriet, og udtørring af byggeriet kan gennemføres langt hurtigere. Dermed kan det indvendige arbejde igangsættes tidligere, til gavn for både tidsplan og budget.

Virksomheder, institutioner og boliger, der skal bevare deres daglige drift under renoveringsprocessen, kan med fordel anvende Altiflex. Altiflex-systemets midlertidige skille- og støvvægge sikrer rene arbejdsprocesser på begge sider af modulerne og reducerer støjgener op til 20 dB, oplyser virksomheden.

Foto: Altiflex-systemet med midlertidig aflukning anvendes ved nybyggeri eller renoveringsopgaver.