Bevægelse i centrum

På Frederiksbjerg i Aarhus er den nye midtbyskole klar til skolestart til august. Skolen bygger bl.a. på de nyeste principper for leg og læring
Tekst: 

Et af skolereformens centrale elementer er kravet om 45 min.’s daglig bevægelse, som skal understøtte et overordnet mål om, at alle elever skal være sunde og glade og lære så meget, de kan. Og det krav har der naturligvis været fokus på i forhold til den nye midtbyskole i Aarhus, der er skoleklar efter sommerferien.

Virklund Sport, der er leverandør af idrætsprojekter, har været en del af teamet i forhold til indretning af både traditionelle løsninger, men også de utraditionelle. De traditionelle løsninger tæller alt lige fra sportsgulve, opstregninger af baner, net, kurve, mål m.m., som traditionelt opfylder betingelser for boldsport m.v.

Men der er også fra start tænkt i andre baner. Nemlig en motoriksal for mellemtrinnet (4.- 6. klasser).

– Denne børnegruppe er ikke så aktiv på legepladsen længere. De har brug for noget andet end en legeplads, men noget, der mere minder om oplevelsesbaseret ‘leg’, lyder det fra projektdesigner Lucinde­ Albrecht fra Virklund Sport.

Virklund Sport arbejder med en sammensmeltning af en klatrevæg og et baneforløb, der er et tænkt som motoriktræning for denne gruppe elever.

Bevægelsesstationer

Der er fra start indtænkt 40 bevægelsesstationer i hele byggeriet. Stationerne skal placeres i de såkaldte frie arealer, så alle kan benytte dem. Bevægelses­station­erne skal bidrage til noget ekstra – det skal være en mulighed for at hænge aktivt ud. Samtidig bliver der taget hensyn til forskellige aldersgrupper. Den nye skole er nemlig niveauopdelt, så ind­skoling­en, mellemtrin og udskoling får hver deres etage. Det ser Virklund Sport som en fordel:

– Du kan lettere lave noget, der er målrettet til de forskellige aldersklasser. Det er typisk en faldgrube, at man vil lave noget for alle. Gør man det, kan det let drukne i kompromiser.

Som rådgiver oplever Virklund Sport, at skoler og andre projekter netop ikke har gjort sig disse tanker med opdeling. De har en pose penge, og derfor skal tingene kunne bruges af alle.

– Men du er nødt til at træffe et valg, det er en vigtig del af processen, siger Lucinde Albrecht.

Næste trin er så at kigge på, hvilke aktiviteter der skal ind til de forskellige aldersgrupper.

– Det er jo mit hjerteblod. Jeg er oprindelig uddannet fysioterapeut, og derfor giver det mening, at der bliver kigget på, hvad der er relevant for de små elever, og hvad der er for de store, ud fra et fysioterapeutisk perspektiv.

Hun nævner, at for de små er det fornemmelsen for rum og retning, der er i fokus.

– Det er ofte at få en rumlig forståelse, og det kan du lære med din krop. Du kan sætte en bane op, hvor børnene skal kravle over og under. Det giver dem basale motoriske ting, der skærper koncentrationen, når de skal lære. De ældste elever har måske brug for noget, der rammer dem på livsstil, som klatrevæg og parkour, men har måske også brug for, at der er reserveret plads, hvor man kan være tilskuer. Det handler i det hele tage om at få dem i aktivitet – væk fra deres smartphone – eller at få den implementeret.

Foto:Motorikinstallation opført som en ‘bane’ med et forløb igennem tre fysiske niveauer, hver med sin individuelle motoriske udfordring. Installationen er opbygget efter, at man skal ‘arbejde’ sig igennem, men at der på de enkelte niveauer er mulighed for at vælge let/svær, kort/lang rute.

Være tilgængeligt

Dog er det ikke nok kun at kigge på aldersgruppernes formåen. Det handler også om tilgængelighed, så det kan fungere i praksis.

Virklund Sport har fokus på, at der er forskel på, om aktiviteten skal være for den enkelte elev eller fungere for 28 børn på en gang. Også om aktiviteten er styret eller ej.

– Det holder ikke, hvis man skal til at hive rekvisitter frem og sætte på plads – det skal der ikke bruges tid på. Tilgængelighed afspejler jo også den verden, vi lever i. Og det er naturligvis en udfordring at få plads til det hele – uden at bruge en masse tid, siger Lucinde Albrecht og understreger, at motorikredskaber ikke kan stå alene.

For Virklund Sport er det vigtigt, at personalet klædes på i at bruge disse redskaber – for at få dem brugt. Og det er vigtigt som rådgiver, at vi også kan yde den del i form af workshops, så man får større udbytte af redskaberne.

Om Frederiksbjergbyggeriet

Frederiksbjergbyggeriet erstatter N.J. Fjordsgades Skole og skal samtidig rumme Frederiksbjerg Fritidscenter, afdelinger af Frederiksbjerg dagtilbud, ligesom dagtilbudsafdelingerne i Ole Rømers Gade bliver en del af det nye, samlede børnemiljø. Byggeriet ligger på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Det er 102 år siden, at N.J. Fjordsgades Skole blev indviet. Siden er der ikke bygget en ny folkeskole i Aarhus midtby. Byggeriet bliver opført efter de nyeste principper om børns læring og udvikling, og det skal imødekomme målet om et lavt energiforbrug, et godt indeklima og en lav CO2-belastning.

Topfoto: Aarhus’ nye midtbyskole bliver med en motoriksal. Det er Henning Larsen Architects, der er arkitekt på skolen. Foto: Udlånt af Henning Larsen Architects A/S.