Ny arkitekt til Kullegaard med fokus på fredet og bevaringsværdigt byggeri

Fra den 1. februar er arkitekt Charlotte Lauridsen ansat i arkitektfirmaet Kullegaard A/S

Charlotte kommer senest fra en stilling som arkitekt hos Gaihede rådgivende ingeniører og arkitekter, hvor hun har varetaget projektlederopgaver inden for renovering og byfornyelse. Derudover har Charlotte også arbejdet med restaurering og vedligehold af ejendomsporteføljen hos Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Ud over uddannelsen som arkitekt er Charlotte også uddannet fra Danmarks Designskole, hvilket bidrager til en håndværksmæssig viden og forståelse samt en æstetisk tilgang til eksempelvis valg af materialer. Kombineret med hendes store viden om bygningshistorie og erfaring inden for projektstyring har Charlotte dermed et solidt fundament for gennemførelse af opgaver inden for den eksisterende bygningsmasse, hvor hun kan sikre en tryg proces for alle involverede parter.

Ansættelsen af Charlotte sker som et led i en fortsat styrkelse af Kullegaards afdeling for kirker og kulturarv, der gennem mange år har varetaget opgaver for kirker og tilhørende ejendomme, slotte og godser samt andet bevaringsværdigt og fredet byggeri.