Prækvalificering til gigthospital i Sønderborg

LINK arkitektur, Rubow arkitekter, Hundsbæk og Henriksen og Teknologisk Institut er blevet prækvalificeret til totalrådgivningsprojektet ifm. flytningen af gigthospital

LINK arkitektur er, sammen med Rubow arkitekter, Hundsbæk og Henriksen og Teknologisk Institut, blevet prækvalificeret til totalrådgivningsprojektet ifm. flytningen af Kong Christian X’s gigthospital i Gråsten til Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. Rubow arkitekter er totalrådgiver.

Projektet omfatter ombygning og opgradering af ca. 5.500 kvm eksisterende hospitalsbyggeri. Dertil kommer ca. 400 m² nybyggeri. Byggeriet skal foruden sengeafsnit indeholde diagnostik, ambulatorium, undersøgelses- og behandlingsrum, forskningskontorer, laboratorium samt terapi med varmtvandsbassin. Endvidere skal udearealerne behandles.

Målet med projektet er at styrke Gigthospitalet som centrum for højt specialiseret diagnosticering, behandling og rehabilitering af gigtpatienter samt udbygge det stærke forskningsmiljø med mulighed for at udvikle nyskabende og evidensbaserede behandlingstilbud. Arkitektonisk og bygningsmæssigt vil fokus være på energioptimering, bæredygtighed og robusthed samt helende design i form af gode lys- og udsigtsforhold, identitet og hjemlighed.