Dansk Byggeri: usikkerhed om 2016

Ved indgangen til 2016 befinder dansk økonomi sig mellem krise og opsving, konstaterer Dansk Byggeri

- Dansk økonomi har i løbet af 2014 og 2015 stille og roligt lagt finanskrisen bag sig. På 2½ år er der kommet ca. 80.000 flere lønmodtagere i beskæftigelse, og den økonomiske vækst er positiv, om end moderat. Ved indgangen til 2016 befinder dansk økonomi sig således i det grå og halvkedelige Ingenmandsland mellem krise og opsving, siger Dansk Byggeris cheføkonom, Bo Sandberg.

Mens konjunkturerne således stadig ventes at befinde sig på en udramatisk fremgangskurve, bliver 2016 ifølge cheføkonomen så meget desto mere spændende, hvad de mere strukturelle udfordringer angår.

- 2016 bliver tæt pakket med forårets skattereform, hvor fokus vil være skatten på arbejde. Dernæst følger som perler på en snor trepartsforhandlinger og pensionsreform, før der i efteråret bliver stillet skarpt på erhvervsbeskatningen. Læg dertil de varige udfordringer med antal overførselsmodtagere og integrationen, siger Bo Sandberg.

Ifølge Dansk Byggeri trækker arbejdsmarkedet, boligmarkedet og så småt også privatforbruget i positiv retning for dansk økonomi, mens eksporten og især investeringerne falder i den negative vægtskål.

En række økonomiske prognosemagere forventer, at de private investeringer helt automatisk vil rette sig op frem mod 2020 i takt med de bedre konjunkturer.

- Men det er ikke en naturlov, at investeringerne pludselig rejser sig af asken som en Fugl Fønix. Hvem ved, måske investerer virksomhederne i udlandet i stedet? Måske er det simpelthen en ny normal, der har indfundet sig i økonomien, funderer Bo Sandberg.

Når usikkerheden om de private investeringer kobles med udsigterne for de offentlige investeringer, er der for alvor grund til bekymring. Finanslovsaftalen indebærer, at investeringerne skal skæres med ca. 10 mia. kr. i 2017-2019. Mere generelt står investeringerne til at blive Sorteper i et folketing, der åbenlyst prioriterer bløde velfærdsområder som ældre, sundhed og naturligt nok også den akutte flygtningeudfordring.

- Men det er ødelæggende for den langsigtede økonomiske vækst, hvis fx samfundsnyttige infrastrukturinvesteringer droppes eller udskydes for at leve op til mere kortsigtede og ofte populistiske målsætninger, siger Bo Sandberg