Færre fikseringer med moderne byggeri i psykiatri

På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er der sket et markant fald i antallet af fikseringer efter nytænkende nybyggeri

På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er der sket et markant fald i antallet af fikseringer, udtaler Region Syddanmark. Antallet af fikseringer er i 2015 faldet med 69,9 % sammenholdt med tal fra 2014. I samme periode flyttede psykiatrien i Esbjerg i nye bygninger, tegnet af Arkitema Architects.

- I Arkitema Architects betragter vi det markante fald i tvang som en kæmpe succes og et af de bedst dokumenterede eksempler på, at de fysiske rammer har medvirkende indflydelse på helbredelse og gode patientforløb, forklarer Carsten Jensen, Forretningsområdechef i Arkitema Sundhed.

Regionen beskriver, hvordan de lange bæltefikseringer over 48 timer i 2015 er faldet med 85,7 % sammenholdt med samme periode året før. Derudover er antallet af gange, der er givet beroligende medicin under tvang i 2015 faldet med 61,4 % [kilde: www.psykiatrienisyddanmark.dk]. Antallet af patienter, som er blevet berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger, er altså faldet drastisk i perioden.

Transparens og udsigt

På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er begejstringen stor. De peger selv på, at det gode resultat skyldes en række forskellige tiltag, og fremhæver, at psykiatrien er flyttet ind i nye bygninger sidste år, samt at de åbne og de lukkede afsnit nu er integrerede, og personalet således lettere kan samarbejde og gøre brug af hinandens kompetencer.

-Der er ikke længere så langt ind på de skærmede afsnit eller ud af dem igen for patienterne. Vi kan flytte dem gradvist, hvis de begynder at få det dårligere, og patienterne oplever det ikke længere som så stor en omvæltning som tidligere at gå fra et åbent til et lukket afsnit, siger Anne-Grethe Borch Lauridsen, som er funktionsleder i Esbjerg.

Ud over den logistiske helhedstænkning er integreringen mellem bygnings- og landskabsarkitektur en væsentlig del af succesen i Esbjerg. Alle stuerne på afsnittene har vindue ud mod et grønt areal, og der er bygget gårde inde i afsnittene, så patienterne er meget tæt på naturen. Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er indrettet med store glaspartier, der gør, at medarbejderne hele tiden kan se patienterne og omvendt.

- Nu kan de skærmede patienter selv gå ud i gården døgnet rundt, for personalet kan stadig se dem inde fra vagtstuen. Vores personale er meget mere synligt nu, hvor der er så meget glas, og det oplever vi også, giver patienterne en ro og en tryghed, forklarer Anne-Grethe Borch Lauridsen.

Fakta:


Adresse: Gammel Vardevej, Esbjerg
År: 2011-2015
Omfang: 6.600 kvm
Bygherre: Region Syddanmark
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll