Montage-system til solcellepaneler

IRoof Solar er et nyt fleksibelt heldækkende montage-system til integration af solcellepaneler

 

Kan et el-producerende solcelletag også være pænt at se på? Det mente et tværfagligt konsortie, at det burde være. Med støttemidler fra Energistyrelsen, har man nu udviklet
et fleksibelt og heldækkende PV-modul-system, der får taget til at fremstå fuldstændig ensartet – og med en bedre ydeevne.

Det færdige produkt, der er kommet ud af konsortiets arbejde, er et fleksibelt heldækkende montage-system til integration af solcellepaneler på større tagflader. iRoof Solar, som produktet hedder, er et montagesystem, hvor man med standard PV-moduler kan dække hele tagfladen, således at taget fremstår fuldstændig ensartet og pænt. Populært sagt kan man sige, at iRoof Solar er fleksibel som en harmonika. Systemet kan strækkes ud både i højden og bredden, hvorved man undgår en visuelt skæmmende ydre ramme med almindelig tagdækning rundt om soltaget.

iRoof Solar er baseret på et modulært system bestående af tværgående forlængerplader og en slags lodretgående skotrender, hvorpå det enkelte PV-modul er befæstet og som samtidig fungerer som afvandingskanal. Den synlige bredde på de lodretgående skotrender afhænger af afstanden mellem de monterede PV-moduler og kan således tilpasses, så et hvilket som helst tag kan blive totalt dækket med PV-moduler og fremstår dermed pænt og ensartet. Vertikalt tilpasses soltaget fra kip til tagrende ved indsæt-telse af tilpassede forlængerplader, hvor PV-modulerne ligger på klink, som man kender det fra andre tagkonstruktioner.

iRoof Solars konstruktion bevirker, at det enkelte solpanel er luft-ventileret fra alle fire sider, så luften frit kan strømme under selve panelet. Tests udført af Teknologisk Institut har påvist, at iRoof Solars montagesystem bevirker, at solpanelerne har 3-6 grader lavere temperatur end almindeligt monterede solpaneler, da disse typisk ikke er ventileret på siderne og undersiden, skriver virksomheden.