Messe med store, grønne spørgsmål

Building Green bliver 28.-29. oktober i Forum ramme om et program med over 80 talere og 25 seminarer

Messen om grønt byggeri og bæredygtighed, Building Green bliver et mødested og forum for alle de store grønne spørgsmål man stiller sig i byggebranchen – og mange af dem vil man kunne får debatteret på messens konferencer og seminarer.

Grøn vækst gennem samarbejde

Hvad driver den grønne omstilling?- og hvilke udfordringer er der for innovation i bæredygtig arkitektur? Byggeriet er et af de helt store hjul i omstillingen til et grønt samfund – socialt, økonomisk og miljømæssigt. Men hvorfor går det så langsomt? Og hvad er det der driver omstillingen – er det krav eller kreativitet? Arkitektur og design skaber værdi for samfundet i flere dimensioner end den rent økonomiske, og det aktiv skal vi bruge for at accelerere den grønne omstilling. Et oplæg om disse spørgsmål vil blive leveret på en af messens konferencer af Lene Espersen, administrerende direktør for Danske Arkitektvirksomheder.

Dansk Arkitektur Centers netværk BYG inviterer bl.a. til paneldebat om, hvordan nye tværgående samarbejder kan styrke sammenhængen mellem vækst, innovation og grønne løsninger – og dermed den danske byggebranche.

Er vækst og bæredygtighed modsætninger – eller kan de gå hånd i hånd? Hvordan kan vi gennem samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde være mere værdiskabende – og på sigt mere bæredygtige?

Således vil debattørerne adressere centrale udfordringer, der må og skal løftes af byggeriets beslutningstagere, hvis vi skal gøre den danske byggebranche mere effektiv, grøn og innovativ. Paneldebatten vil blive styret af Kent Matinussen, adm. dir. i Dansk Arkitektur Center.

Lang række seminarer

Messen byder også en lang række seminarer, hele 25 af slagsen – et af dem behandler Et tema om værdiskabelse i byggeri et, som Bygherreforeningen står for – og oplægget lyder:

Som bygge- og ejendomssektor har vi i dag et værdibegreb, som er snævert forbundet med markedsøkonomiens opfattelse heraf. På semiraret diskuterer vi, om ikke tiden er inde til en bredere forståelse af værdi, som inddrager flere kvalitative parametre og et stigende fokus på bæredygtige løsninger i byggeriet. Hvordan formår vi at omsætte den værdiskabelse, som sker i byggeprocessen i konsekvens af vores beslutninger om design, materialer og løsninger, så det afspejler sig som reel værdi i ansættelsen heraf? Diskussionen vil tage udgangspunkt i en ny analyse af forskellige koncepter til at vurdering af værdiskabelsen og –sætningen i dette bredere perspektiv, og stille spørgsmål om, hvordan vi som samfund, byggebranche og forskningsinstitutioner kan arbejde videre med problemstillingen.

Et andet seminarer har fokus på bæredygtighedspotentiale for byggevareproducenter:

Et voksende antal virksomheder har en fokuseret bæredygtighedsstrategi, og ønsker derfor mere systematisk monitorering af deres bæredygtighedsperformance ved hjælp af data- og analyse værktøjer. Denne tendens er også gældende indenfor byggeri, hvor et voksende antal bygninger bliver bæredygtighedscertificerede. Som konsekvens skal byggevareproducenterne levere produkter, der lever op til bæredygtighedskrav gennem hele bygningens livscyklus, lyder oplægget. På seminarer beslyses konsekvenserne for udvalgte byggematerialer ved oplæg om bl.a. bærende konstruktioner(cement, stål og træ) og kemikalieprodukter/hjælpestoffer.

Konferencen den 28. oktober og 29. oktober afholdes på hovedscenen i udstillingsområdet. Derudover kan du samle inspiration i de tre forskellige seminarlokaler på messen – seminar 1, seminar 2 og VIP Seminar – ligeledes både den 28. oktober og den 29. oktober.

Se oplysninger om messen her, eller besøg Building Green's hjemmeside.

Foto: Messen om grønt byggeri og bæredygtighed, Building Green bliver et mødested og forum for alle de store grønne spørgsmål man stiller sig i byggebranchen.