Flygtningeboliger for en halv mia. kr.

Scandi Byg A/S skal bygge 140.000 kvm flygtningeboliger i Tyskland for mindst en halv mia. kr

Den nordjyske modulbyggevirksomhed Scandi Byg A/S har sammen med sin tyske partner netop indgået en rammeaftale med Hamburgs byggemyndigheder om levering af op til 140.000 m2 flygtningeboliger over fire år.

Med aftalen næres forventningen også til et nærtstående gennembrud for Scandi Byg i forhold til det tyske boligmarked. Aftalen er indgået i partnerskab med den tyske byggerådgivningsvirksomhed Campus360 og er bl.a. en konsekvens af den erfaring, som den nordjyske virksomhed gjorde allerede tilbage i begyndelsen af 1990’erne. Dengang etablerede Scandi Byg flygtningecentre for tusindvis af primært Balkan-flygtninge, der indledningvis blev bosat i modulbyggeri overalt i Danmark.

Op til 140.000 kvadratmeter boliger skal denne gang afleveres i hansestaden på blokvogne over de næste fire år til indkvartering af op mod 10.000 af de mange flygtninge, som i øjeblikket rejser over grænsen og ventes at komme til Tyskland i de kommende år. Det første Scandi Byg-producerede flygtningecenter version 2015 - til 364 flygtninge fordelt i 16 huse inklusiv vaskeri og administration - skal leveres som 152 nøglefærdige moduler allerede inden årsskiftet. Færdig og klar med bl.a. køkkener, badeværelser, døre, vinduer, gulve, rør og ledninger indbygget - og lige til at montere på bygherrens til den tid færdiganlagte fundamenter i den nordlige del af Hamburg. Sådan at det danskbyggede center i løbet af få dage derefter kan forbindes til vand, strøm og kloaker – for så at stå indflytningsklart.

I tysk partnerskab

Potentialet i kontrakten, der netop er underskrevet, vil fuldt udmøntet - efter alt at dømme - repræsentere en af de største byggeopgaver for en dansk virksomhed til dato på det tyske byggemarked, hvor man påregner at skulle huse op mod en million flygtninge – hvorfor potentialet og mulighederne for flere Scandi Byg-opgaver senere i det øvrige Tyskland også beskrives som enorme alene indenfor denne særlige niche, som flygtningestrømmen i mange år frem vil repræsentere. Værdien af rammeaftalen anslås at ligge fra 500 mio. kr. op til tæt på en milliard kroner. Aftalen er indgået i partnerskab med Campus 360 GmbH i Frankfurt am Main, der ved sin danskfødte direktør og stifter, Peter Memborg-Kring, så at sige har banet den vanskelige vej for Scandi Byg-konceptet:

-Ingen tvivl om at Scandi Byg har haft både potentialet og ikke mindst viljen til at investere de helt nødvendige arbejdstimer i forarbejdet. Der er et stort behov for prisvenligt kvalitetsbyggeri, der kan etableres hurtigt hernede. Men det her kræver derudover en forståelse og indsigt i tyske forhold, mentalitet og regler, som næppe nogen i Danmark har kunnet rådgive om og forhandle for virksomheden, vurderer direktør Peter Memborg-Kring, Campus360, om aftalen.

Han påpeger samtidigt specielt Scandi Byg-konceptets flexibilitet som en styrke, der udover fleksibel indretning og ydre arkitektur gør det muligt at beklæde byggeriet med række forskellige beklædninger fra skifer til ædeltræssorter, der igen gør det muligt at passe byggerierne ind snart sagt overalt.

For Scandi Byg bliver det nu som det første en opgave at aktivere den nødvendige byggekapacitet i virksomheden fabrikshaller, hvorfra bolig- og kontormoduler så at sige ruller ud og op på blokvogne fra samlebånd bemandet med kompetente håndværkere inden for de nødvendige fag. Men denne gang altså indrettet og monteret efter tyske- eller ihvertfald Hamburg-ønsker og -standarder. For som Peter Memborg-Kring siger, så rummer Tyskland 11.000 kommuner og i princippet også 11.000 forskellige regelsæt at forholde sig til.

-Kontrakten vil optage en god andel af vor kapacitet i Løgstør, selv hvis vi kører i toholdsskift. Men dog langt fra hele vor kapacitet, idet vi jo i forvejen har gode danske og norske kunder, hvis tilfredshed vi naturligvis også i fremtiden vil prioritere maksimalt, konstaterer en glad men i disse dage også travl Flemming Dalgaard, exportsalgschef hos Scandi Byg A/S.

- Og så får vi samtidig klare indikationer om, at denne aftale kan vise sig som et brohoved i Tyskland for vores partnerskab med Campus 360 for andre af vores koncepter. De indbefatter bl.a boliger opført som lejligheder og rækkehuse, som de seneste år er leveret i hundredevis til bl.a. almene boligforeninger over det meste af Danmark.

Eksportsalgschefen tilføjer, at ordren på sigt kan medføre, at virksomheden skal ud og ansætte flere medarbejdere til produktionen i Løgstør.

Fotos: Typiske bolig eksempler 113 almene familieboliger opført af Scandi Byg for Domea på Emblasgade i København under AlmenBolig+ konceptet.