STB Byg bag omfattende modernisering af uddannelsescenter

University College Lillebælt samler sine uddannelser og en omfattende modernisering udføres bl.a. af STB - Entreprise

University College Lillebælt samler sine uddannelser på Niels Bohrs Allé, hvor Ingeniørhøjskole Odense Teknikum tidligere havde til huse. Den omfattende modernisering udføres bl.a. af STB - Entreprise, der vandt bygningsentreprisen på 72 mio. kr.

University College Lillebælt (UCL) har købt bygningerne på Niels Bohrs Allé i Odense af Syddansk Universitet, der har bygget nye topmoderne uddannelses- og forskningsfaciliteter til ingeniørerne på Campusvej. Det skifte er en del af det store puslespil i Odense, hvor flere uddannelsesinstitutioner i disse år flytter rundt for i sidste ende at gøre Odense til en særdeles attraktiv uddannelsesby for både ind- og udenlandske studerende.

Nu skal de gamle teknikumbygninger igennem en omfattende modernisering før de i juni 2016 kan åbne dørene for UCL’s professionsbacheloruddannelser og aktiviteter, der hidtil har været spredt på 6 forskellige adresser i Odense. Det hele munder ud i et spændende nyt og ikke mindst samlet uddannelses- og forskningsmiljø for studerende på uddannelserne til administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, radiograf, fysioterapeut, lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske.

Penthouse undervisningslokaler

Bygningerne på Niels Bohrs Allé er fra 1960’erne og har i det ydre en høj arkitektonisk værdi, men trænger indvendig til en grundig renovering. Der bliver især fokus på indeklima, og så skal bygningerne tilpasses et moderne studie- og arbejdsmiljø. På toppen af tre af bygningerne bliver der bygget penthouse undervisningslokaler på i alt 3300 kvm., mens der bliver bygget et helt nyt hus til radiografstudiet, da den bygning kræver særlige forhold på grund af stråling. Endelig skal der anlægges nye p-pladser og gårdrum.

”Det er en spændende opgave”, siger adm. direktør i STB BYG A/S, Jens Winther. ”Det giver selvfølgelig altid nogle udfordringer, når man går i gang med at pille ved gamle bygninger, men vi har sendt et meget erfarent team til Odense, så skulle der dukke overraskelser op undervejs, vil de være i stand til at håndtere dem, så alt står klar til næste skoleår”.

Det er ikke nyt for STB BYG og herunder STB Entreprise at være omgivet af fynske dialekter på byggepladsen. Den Vejle baserede virksomhed vinder flere og flere entrepriser på den anden side af Lillebælt. Senest har STB BYG stået bag renoveringen og udvidelsen af Missionshuset i Odense og det store daginstitutionsbyggeri Langeskov ved Kerteminde med plads til 254 børn.

Foto: Cubo Arkitekters visualisering af penthouse undervisningslokaler.

Fakta

University College Lillebælt (UCL) dækker alle mellemlange videregående uddannelse på Fyn og i Trekantområdet. I Odense drejer det sig om professionsbacheloruddannelser til administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, radiograf, fysioterapeut, lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske.

UCL’s nye domicil på Niels Bohrs Allé kommer også til at danne rammen for Center for Undervisningsmidler, Kurser og videreuddannelse, Forskning og udviklingsaktiviteter, UCL Bibliotek, Studieadministration samt Studenterservice som vejledning, Bodylab, Studentervæksthus mm. Byggeriet skal huse knap 5.400 studerende og ca. 550 medarbejdere.