Håndværkertræf i Jelling

STB BYG A/S består nu aff 2 afdelinger: STB Entreprise og STB Håndværk, sidstnævnte er en sammenslutning af firmaets murer-, tømrer- og snedkervirksomheder

STB BYG A/S består fra årsskiftet af 2 afdelinger STB Entreprise og STB Håndværk, sidstnævnte er en sammenslutning af firmaets murer-, tømrer- og snedkervirksomheder. Geografisk er de nu rykket sammen, der hvor det hele startede.

"Med sammenlægningen vil vi gerne signalere, at vi både samarbejder med de professionelle bygherrer og er en lokal håndværkervirksomhed, som også hr. og fru Jensen kan ringe til, når de har brug for byggehjælp," fortæller adm. direktør i STB BYG, Jens Winther. "Især for de private kan det være en stor fordel, at vi kan tilbyde totalløsninger med kun én kontaktperson, der styrer hele byggeprojektet."

De tre håndværkervirksomheder, der tilsammen mønstrer et halvt hundrede ansatte, byder på rigtig mange erfarne håndværkere med lang anciennitet fra STB BYG. Den daglige ledelse tager forretningschef Brian Bak sig af. Han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør, og kommer med 30 års erfaring fra tegnestuer og byggefirmaer, hvor han har stået i spidsen for store som små byggerier.

Fra strøtanker til konkrete løsninger

- STB Håndværk er stor nok til at levere totalløsninger til de professionelle bygherrer, men vi er samtidig den lokale håndværker, som private kan ringe efter, når de skal have ordnet små som store opgaver, ” fortæller Brian Bak, der også gerne giver en hjælpende hånd i idéfasen. ”Jeg oplever tit, at folk har problemer med at få deres hus til igen at fungere optimalt, når fx børnene bliver større, flere eller flytter hjemmefra. Her er det, at vi kan hjælpe med løsninger, som folk ikke lige selv kan få øje på. Vi får med andre ord omsat folks tanker og ønsker til konkrete løsninger. Vi sørger naturligvis også for at hjælpe kunden med at indhente de nødvendige tilladelser, finde de rette håndværkere til opgaven og lave en tidsplan, der holder.”

Bred vifte af kompetencer

STB BYG kom oprindelig til verden i 1956 som en traditionel tømrervirksomhed. I 1970 rykker virksomheden til Jelling, hvor der med tiden udvides med snedkerproduktion. I 1986 indtræder Jan Olesen i faderens virksomhed, og forretningen skifter navn til STB BYG fra det tidligere Skovbølling Tømrer og Bygningssnedkeri. I 2007 udvides med en murerafdeling.

- Vi er glade for at være vendt hjem, og glæder os til at blive en integreret del af lokalsamfundet, så folk tænker på os som den lokale håndværker, som de altid kan ringe til næsten uanset problemets art, slutter Brian Bak

Foto:  Det indsatte foto er STB BYGs ejendom, købt af fotograf Louise Dybbro med alle rettigheder, og kan frit benyttes i forbindelse med denne pressemeddelelse.