Kvartershuset i Sydhavnen bliver moderniseret

Kvartershuset i Sydhavnen, bliver nu moderniseret med et team bestående af CC Brun Entreprise, Dorte Mandrup Arkitekter og Steensen Varming

Et af landet første foreningsdrevne beboerhuse, Kvartershuset i Sydhavnen, bliver nu moderniseret. Vinderen af den netop afholdte totalentreprisekonkurrence blev et team bestående af CC Brun Entreprise, Dorte Mandrup Arkitekter og Steensen Varming. Vinderprojektet, der bl.a. giver Kvartershuset en helt ny og markant indgangszone, skal også bidrage til et løft af bydelen.

Kvartershuset ligger i Sydhavnen, som har dybe historiske rødder i den københavnske arbejderbevægelse. Der er stolte traditioner i Sydhavnen for politisk engagement, foreningsliv, fælleskab og solidaritet, og Kvartershuset, der er et af landet første foreningsdrevne beboerhuse, er en væsentlig del af den historie.

Selve bygningen er bevaringsværdig og et fint eksempel på et multifunktionelt hus med mange typer kultur- og fritidsaktiviteter. På første etage er der en samlingssal, og på tagetagen ligger en arkitektonisk enestående badmintonsal med tilhørende omklædning og klubrum. Badmintonsalen omdannes nu til en multisal, som blandt andet skal give mere plads til leg for børn og unge.

Moderniseringen af Kvartershuset er en mulighed for at fejre kvarterets og fælleshusets historie – og samtidig bringe det ind i det nye århundrede.

-Leder Susan Hedlund, Kvartershuset, siger: Jeg er utrolig glad og stolt over at kunne stå i spidsen for et så omfattende udviklingsprojekt. Et projekt, der kan være medvirkende til at blive samlingspunktet for det nye og gamle Sydhavnen. Vi vil i Kvarterhuset gerne medvirke til at skrive en ny historie, der kendertegner området. Hvor bydelens værdier også bliver bevaret i fremtiden. Den omfattende ombygning giver i den grad håb for Kvartershusets fremtid. Vi har i flere år ønsket bedre adgangsforhold til huset, og med vinderprojektet bliver denne store opgave løst på en kreativ og respekt fuld måde.”

Projektleder Lars Autrup, Realdania, fremhæver, hvordan vinderprojektet bygger videre på husets historie med respekt for de arkitektoniske kvaliteter: ”Vinderprojektet giver en rigtig god løsning på en i øvrigt meget kompliceret opgave. Det er lykkedes at skabe en mere tilgængelig og logisk indretning af huset, samtidig med at man med respekt for de mange bevaringskvaliteter også har turdet udfordre husets arkitektur. Jeg ser meget frem til at følge projektet, som det skrider frem.

Hensigten med moderniseringen er blandt andet at gøre Kvartershuset mere attraktivt for de familier og unge i bydelen, som har slået sig ned i de nye og nærliggende bebyggelser: Sluseholmen og Teglholmen.