500 har booket stand på Nordbygg 2016

Dansk messerepræsentant opfordrer danske virksomheder til at få del i det svenske boom på bygge-og renoveringsmarkedet

Bestillingerne på Nordbygg er inde i en intensiv fase. En stor del af messearealet er booket, og B-hallen med maskiner, værktøj og personligt udstyr er allerede så godt som udsolgt.

- En stor bygge- og ejendomsmesse er ikke kun til for at fremvise produkter. Møderne og samtalerne er mindst lige så vigtige. Derfor vælger mange virksomheder at satse på større stande - en trend, som også var mærkbar på Bau 2015, Europas største byggemesse, som fandt sted i München i januar, siger Nordbyggs projektchef Peter Söderberg.

Nordbygg finder sted på lige årstal, og en opsummering af den sidste messe, der fandt sted 1.-4. april 2014, tegner billedet af en messe med både kvalitet, bredde og dybde. Ikke mindst var messen mødested for den sektor, som svenskerne kalder ’samhällsbyggarsektorn’, dvs. ingeniører, arkitekter, myndighedsrepræsentanter for miljøspørgsmål, infrastruktur, byudvikling m.v.  Hele 52.589 personer valgte i 2014 at besøge Nordens ubetinget største messe på området.

Peter Söderberg forklarer messens store popularitet med blandt andet den enorme byggeaktivitet i Stockholmsområdet:

- Stockholm oplever i disse år et bygge- og anlægstempo som aldrig før med renovering og opførelse af nye bydele, som helt klart bidrager til at styrke Nordbyggs betydning som samlende mødested for alle involverede parter, og som i den komme tid vil afspejle sig i interessen for Nordbygg 2016, siger Peter Söderberg.

Dansk sendrægtighed

I øjeblikket, mere end et år før messen, er situationen hvad angår danske udstillere ca. den samme som de tidligere år, oplyser Johnny Sjöberg, der repræsenterer Nordbyggmessen på det danske marked.

- Der foregår stadigvæk en større proces med at rykke rundt på de tilmeldte virksomheder, indtil de får en placering, de siger endelig ja tak til. Sagen er at de danske virksomheder ikke altid træffer lige så hurtige beslutninger som de svenske når det gælder messer. Danskerne kommer typisk først på banen, når svenskerne har taget de bedste pladser. Men forventningerne fra det danske kontor er, at vi ender med at have en 25-30 danske udstillere, siger Jonny Sjöberg.

Svensk byggeboom

Der arbejdes med en dansk fællesstand støttet af Eksportrådet, og der er reserveret 100 kvadratmeter til dette i C-hallen, men det er endnu for tidligt at sige, om standen bliver til noget eller ej, oplyser Johnny Sjöberg videre, men opfordrer danske virksomheder til at deltage.

- Nordbygg er en populær fagmesse, og med besøgstal på den anden side af 50.000 gæster er det den største fagmesse overhovedet i Norden. Det er oplagt, at danske virksomheder bør præsentere sig selv og deres produkter på denne messe, for behovet for produkter og løsninger af enhver art er enormt ikke mindst i Storstockholms-området, som i disse år er inde i et bygge- og renoveringsboom. Danske produkter bliver altid imødeset med stor interesse fra svenskerne, som ved, at ’Danish Design’ og ’Made in Denmark’ altid er lige med høj kvalitet og flot udseende, siger Jonny Sjöberg.

www.nordbygg.se

 

Kontaktinfo:

Stockholmsmässans kontor i Danmark

Gørløsevej 5B, 3550  Slangerup

Tlf.:  20 28 01 38, Mail: [email protected]