Supersygehus plaget af fordyret byggeri

For tredje gang er byggeriet af det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning nu plaget af en markant budgetoverskridelse

For tredje gang er byggeriet af det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning nu plaget af en markant budgetoverskridelse. Denne gang er det facadeentreprisen på 254 mio. kr., der er blevet ca. 30 procent dyrere efter bud fra tre af fire prækvalificerede entreprenører. Konsekvensen bliver nu, at udbuddet er annulleret, og de tre bydere er indbudt til et såkaldt udbud med forhandling. Det betyder i praksis, at der skal fjernes en række elementer i entreprisen, så prisen matcher budgettet.

- Vi gør byggeriet mere enkelt, kan man sige, siger Michael Hyllegaard, projektchef på DNV-Gødstrup. Han forventer, at der i samarbejde med budgiverne nu skal fjernes byggerielementer som pudsede altaner, overliggende vinduesbånd på facaden og andre ting.

"Men det kommer ikke til at påvirke sygehusets funktionalitet,” understreger Michael Hyllegaard.

Ifølge Licitationen ligger det billigste af de tre tilbud 70-80 mio. kr. over budgettet. Projektchefen vil ikke bekræfte den præcise overskridelse, men vil heller ikke dementere Licitationens oplysninger.

Han placerer ansvaret for budgetoverskridelsen hos byggeriets totalrådgiver,konsortoriet Curativa.

-Jeg kan ikke udelukke, at markedssituationen har rykket sig, men det er jo en markant overskridelse, så jeg må vurdere, at rådgiveren har kalkuleret forkert i budgetoverslaget, siger projektchefen.

Facade-entreprisen på ca. 254 mio. kr. er en del af etape 1, der omfatter byggeriet af 100.000 kvm bygning, og byggeriet har allerede været udsat for to store budgetoverskridelser, som har medført indskrænkninger og besparelser i byggeriet.

I oktober sidste år røg det billigste af buddene på byggeriet af sygehuset i Gødstrup næsten 50 procent over budgetrammen, og få uger tidligere måtte projektledelsen fjerne en hel etage i byggeriet for at få økonomien til at hænge sammen.

De tre overskridelser har nu fået projektchef Michael Hyllegaard til at få sin bygherrerådgiver, det rådgivende ingeniørfirma Niras og arkitektfirmaet Friis & Moltke, til at gennemregne de resterende udbud i byggeriet.

Henning Thomsen fra Arkitema er projektleder for totalrådgiverkonsortoriet Curativa, og han erkender, at budgettet er skredet.

- Vi må erkende, at markedet ikke har kunnet komme med en pris, der matcher budgetrammen. Hvis skyld det er, kan man kun gisne om. Jeg regner med, at vi allerede i næste uge kan gå i gang med en forhandlingsrunde. Jeg har fået positiv tilbagemelding fra to af de tre entreprenører og forventer også at få det fra den sidste, siger han til Licitationen. Han kalder det helt naturligt, at bygherren i lyset af situationen kigger på resten af projektet.

DNV-Gødstrup er det første nybyggede akuthospital på bar mark, som designes til at kunne håndtere akutbetjeningen i et stort område. Visionen er, at DNV-Gødstrup er patientens hospital, effektivt og konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst med fokus på trivsel.

Tidsplan:

  • 1. etape: 100.000 kvm nybyggeri skal stå klar til at tage imod de første patienter i 2017.
  • 2. etape: Regionspsykiatrien flytter ind i 15.000 kvm, som skal stå klar i 2019.
  • 3. etape: I 2019 får DNV-Gødstrup yderligere ca. 30.000 m2 i etape 3, som skal rumme blandt andet neurologi og kræftafdeling.

Anlægsøkonomi: 3,15 mia. kr. (2009) ekskl. psykiatri

Patientgrundlag: 284.228 personer

Areal: Samlet areal: ca. 152.000 m

Kilde: Licitationen, jp.dk