Udvikling af Nordhavn for 90 mia.

Konference 29. januar sætter fokus på de over en mio. kvm som Nordhavn skal udbygges med, herunder 870.000 kvm i Indre Nordhavn

De første projekter i Nordhavnen blev sat i gang i 2013 i den sydlige del af Århusgadekvarteret og er klar til indflytning i år, hvor den store udvikling også for alvor er begyndt at tage fart. Projekterne under udvikling tæller blandt andet Århusgadekvarteret, ombygning af DLG-siloerne, infrastrukturen, etableringen af Copenhagen International School samt Den røde tråd. Der skal bygges 350.000 kvm i Århusgadekvarteret og i alt 870.000 kvm i Indre Nordhavn, som er den halvdel af Nordhavnen, der ligger mod syd. 

Selve planlægningen af området har været igang siden 2009, hvor arkitektkonkurrencen om den overordnede plan blev afgjort. Siden er der lavet en kommuneplan i 2011. Hele udbygningen ledes af udviklingsselskabet af By & Havn, som står for salg af byggeretter i Nordhavn. 

Nordhavn er ved at blive udviklet til en helt ny og bæredygtig bydel i København. Med vand på 3 sider, udsigt over Øresund og mange grønne åndehuller bliver Nordhavn en attraktiv bydel, der kommer til at huse 40.000 beboere og rumme et tilsvarende antal arbejdspladser

Denne byudvikling er emnet for konferencen "Udvikling af Nordhavn for 90 mia.", der finder sted 29. januar på Kulturkajen Docken i netop Nordhavn. Læs mere om konferencen her og foretag tilmelding.