Campusbyggeri for 55 milliarder

Milliardinvesteringer strømmer til de danske vidensinstitutioner, der er i gang med massiv opgradering og nybyggeri af deres faciliteter frem mod 2025 - konference herom 24. februar

Milliardinvesteringer strømmer til de danske vidensinstitutioner, der er i gang med massiv opgradering og nybyggeri af deres faciliteter frem mod 2025. Investeringsbølgen gælder såvel universiteter, som professionshøjskoler, handelsskoler og andre videregående læreanstalter, hvor tendensen er at samle flere videnskabelige institutioner inden for et område - de såkaldte "campus" - for hermed at skabe synergi og videndeling.

Dette gør vidensbyggeriet til en vækstsektor inden for byggeriet med store muligheder for ejendomsudviklere, entreprenører, arkitekter, rådgivere og leverandører - og for investorer der ser campusområderne som de facto kvarterløft og forstår at følge med.

F.eks. er Københavns Universitet i samarbejde med en række aktører i færd med at udvikle en ny vækstmotor for Danmark: Copenhagen Science City. Der investeres omkring 6 mia. kr. i nye bygninger i området, der omfatter Nørre Campus og nærmiljøet. Bygningerne, som vil indeholde forsknings-, undervisnings- og behandlingsfaciliteter i verdensklasse, tages i brug i løbet af de kommende år. Det drejer sig bl.a. om Niels Bohr Bygningen, Mærsk Bygningen, Pharma Science Building, Det Nye Rigshospital og Metropols Praksishus. Dertil kommer investeringer i infrastruktur som hurtigbus ruter, metrostationer og cykel- og gangstier. Investeringerne skal være med til at tiltrække de bedste virksomheder, forskere og studerende fra hele verden inden for Health & Life Science, Cleantech og IKT.

Dette emne behandles på konferencen "Campusbyggeri for 55 mia." 24. februar 2015 som vil præsentere nogle af de største og mest signifikante vidensprojekter, samler erfaringerne op fra de allerede gennemførte investeringer og ser på levende undervisningsmiljøer på og omkring uddannelsesinstitutionerne. Hvad er i støbeskeen og hvad kommer på længere sig?

Læs mere om byggeri af uddannelsescentre her: www.byggeplads.dk/byggeri/uddannelse/uddannelsescenter