Ny hovedaktionær i Sophienberg Ejendomsudvikling

Thylander Gruppen (TG) er indtrådt som ny hovedaktionær i Sophienberg Ejendomsudvikling, der samtidig skifter navn til Sophienberg Gruppen

TG har overtaget aktierne i Sophienberg Gruppen fra boet efter Fenicia Invest A/S, der blev erklæret konkurs i maj måned - uden at dette dog påvirkede aktiviteterne i det forretningsmæssigt sunde Sophienberg Gruppen A/S.

Ejerkredsen i Sophienberg Gruppen består herefter af TG som hovedaktionær og selskabets direktion, der udgøres af ingeniørerne Lars Bigom og Niels Krag. 

Den daglige ledelse i Sophienberg Gruppen A/S vil fortsat bestå af adm. dir. Lars Bigom og dir. Niels Krag, som begge har stået i spidsen for selskabets drift og positive udvikling fra stiftelsen i 2007 og frem til i dag.

TG får med ejerskabet i Sophienberg Gruppen tilført betydelige kompetencer inden for det byggetekniske område i bred forstand - herunder projektstyring, myndighedsbehandling samt udvikling.

- Vi er særdeles glade for dette køb og for de kompetencer, som vi herved får tilført. Det sætter os i stand til at skabe betydelig merværdi for vores investorer, siger bestyrelsesformand i Thylander Gruppen, Lars Thylander.

- Vi er meget glade for, at TG er indtrådt som ny hovedaktionær i Sophienberg Gruppen, idet selskaberne på bedste vis supplerer hinandens kompetencer. Der er ingen tvivl om, at begge firmaer vil profitere af den synergi, som et tæt samarbejde selskaberne imellem vil bevirke, siger adm. direktør i Sophienberg Gruppen, Lars Bigom. 

Om Thylander Gruppen

Thylander Gruppen er grundlagt i 1986 af Lars Thylander og beskæftiger sig med private equity real estate. Virksomheden er uafhængig og drives af Lars Thylander og advokat Carsten Viggo Bæk.

Fra kontorer i København, Fyn og Århus har Thylander Gruppen aktuelt 66 ejendomme under forvaltning. Det omfatter ca. 330.000 eksisterende kvadratmeter og muligheden for ca. 78.000 kvadratmeter nybyggeri. Porteføljen ejes af seks fonde med institutionelle, private og industrielle investorer. Thylander Gruppen medinvesterer i hver fond. 

Om Sophienberg Gruppen

Sophienberg Gruppen er grundlagt i 2007, og har siden beskæftiget sig med udvikling af komplekse ejendomme med stor diversitet i anvendelsen. Selskabet har haft sit primære virke i Storkøbenhavn, og har her stået bag realiseringen af flere markante byggerier. Sophienberg Gruppen har i dag projekter til en værdi på over en milliard kroner under udvikling. Alle projekter udvikles med henblik på videresalg.