Omdannelse til haveby

Den 2. oktober markerer Himmerland Boligforening, at renoveringen af de to afdelinger 19 og 22 er halvgående

Den 2. oktober markerer Himmerland Boligforening, at renoveringen af de to afdelinger 19 og 22 er halvgående. Håndværkere, teknikere og andet godtfolk mødes for at glæde sig over at være nået så langt, og ikke mindst for at glæde sig over resultatet af anstrengelserne.

I samarbejde med Cowi har C.F. Møller udarbejdet en ny helhedsplan der har dannet afsæt for omstrukturering og renovering af boligforeningen. Ombygningen og renoveringen af 370 boliger omdanner den monotone kransporsbebyggelse fra 1977 til et imødekommende og bæredygtigt byggeri.

I dag fremstår den renoverede del af bebyggelsen således åben, og blokkene har karakter af rækkehuse med mindre private haver, hvor man kan føle sig tryg uden at være forskanset. Det er nu blevet muligt at parkere ved sin bolig og nogle boliger har oven i købet fået en carport i forbindelse med forhaven.

Med de murede gavle, den sortmalede træbeklædning med glaspartier til gulv, de karaktergivende ”tagbokse” og de nye lette trapper i stål og glas rykker bebyggelsen ud af 70’erne og ind i nutiden og sætter nye standarder for hvordan nordjyske almene boliger kan renoveres.

Det har været Himmerland Boligforenings ønske, at der i renoveringen blev lagt vægt på den sociale bæredygtighed, den miljømæssige bæredygtighed, tilgængelighed, åbenhed, mangfoldighed, diversitet og identitet. Det har været gennem disse krav og forventninger, at det er lykkedes at skabe en levende bebyggelse, hvor man, ved hjælp af markante landskabelige elementer og åbne forhaver med en stærk egenidentitet, navigerer til sit helt eget ”rækkehus”.