Hospice Djursland hædres for funktionalitet

Hospice Djursland er blevet udråbt som vinder af den Internationale AADAIH-IFHE Award for arkitektonisk kvalitet i sundhedsbyggeriet

Som led i den 23. kongres i International Federation of Hospital Engineering (IFHE), der blev afholdt i Buenos Aires i denne måned, er Hospice Djursland blevet udråbt som vinder af den Internationale AADAIH-IFHE Award for arkitektonisk kvalitet i sundhedsbyggeriet.

Formålet med prisen er at fremhæve sundhedsbygninger som anviser nye og bedre veje, og for at tilskynde til påskønnelse af arkitektonisk formgivning og rumlig kvalitet i bygninger som normalt er stærkt præget af funktionalitet og teknologi.

Med AADAIH, Argentinian Association of Health Architecture and Engineering. Formålet med kongressen var at fokusere på planlægning og projektering af sundhedsbygninger med vægt på emnerne bæredygtighed, humanisering og nye scenarier. Dette omfattede begrebet bæredygtighed behandlet ud fra forskellige synsvinkler: økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige, og en holistisk tilgang til patienten og nye behandlingsformer, med respekt for kulturel mangfoldighed.

Hospice Djursland blev udråbt til vinder af kategorien ”nybyggeri under 5000 m2” af en jury bestående af arkitekt Alberto Marjovsky (formand), arkitekt Per Christian Brynildsen (Norge), arkitekt Luis González

Sterling (Spanien), arkitekt Miguel Jurado (Argentina) og arkitekt Aníbal Martínez (Sponsor).

Hospice Djursland er en palliativ plejefacilitet med plads til 15 patienter, som ligger ved Rønde i et smukt landskab med udsigt over Århus Bugt. Hospicet er skabt som et hjem snarere end en institution, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet, og er tidligere blevet tildelt den britiske Civic Trust Award i 2012.

Kilde: C.F. Møller