Erhvervsbyggeri fortsat på lavt blus

Analyse fra Kuben Management konkluderer, at flere indikatorer peger på en svag makroøkonomisk fremgang i de kommende år

Flere indikatorer peger på en svag makroøkonomisk fremgang i de kommende år. I en analyse fra Kuben Management vurderes væksten dog ikke til at være stor nok til at øge efterspørgslen efter erhvervslejemål substantielt. Derimod tyder det på, at det store udbud af eksisterende lejemål forsat vil overstige efterspørgslen. På den baggrund er vurderingen, at erhvervsbyggeriet fortsætter på lavt blus.

Kuben Management har i en ny markedsupdate undersøgt markedet for erhvervslejemål. Undersøgelsens resultater peger på, at udbuddet af erhvervslejemål også i de kommende år vil overstige efterspørgslen. Det gælder for alle typer lejemål, men især kontor- og detaillokaler.

Fordoblet udbud af erhvervslejemål

Udbuddet af erhvervslejemål steg betydeligt i kølvandet på finanskrisen. For både kontor-, detail- og lager- og produktionslokaler blev antallet af ledige lejemål fordoblet i løbet af de første år efter krisen. Over de senere år har udviklingen stabiliseret sig, men udbuddet ligger fortsat på et meget højt niveau og der er intet umiddelbart tegn på, at markedet vender. Den høje ledighed for eksisterende erhvervslejemål betyder også, at byggeriet af erhvervslokaler må forventes at være lavt i de kommende år.

Udbud med forbehold

Det store udbud af erhvervslejemål skal dog tages med et forbehold. I blandt de mange udbudte lejemål findes der en betydelig andel forældede lokaler, som ikke lever op til kravene til moderne arbejdspladser og som derfor vil være misvisende at medregne. Det reelle udbud af tidssvarende erhvervslejemål er derfor ikke så stort, som det umiddelbart ser ud.

Svag makroøkonomisk fremgang

Efter flere års lav og i nogle tilfælde negativ vækst peger flere indikatorer på en svag makroøkonomisk fremgang med vækstrater mellem 1,5 og 2 % over de kommende år. Industriens produktionsindeks peger ligeledes i en positiv retning med en stigning på 10 % over de seneste år. På trods af de positive tendenser er det usikkert hvorvidt, den økonomiske fremgang er stor nok til at øge efterspørgslen efter erhvervslejemål substantielt.