Byggeriets konjunkturbarometer nærmest uforandret

Nybyggeriet af universiteter, hospitaler og institutioner holder hånden under byggeaktiviteten, pointerer Dansk Byggeri

Virksomhedernes forventninger til beskæfti­gel­sen i månederne august-oktober i forhold til maj-juli trak op, hvorimod virksomhedernes vurderinger pr. ultimo juli af størrelsen af ordrebeholdningen i forhold til det normale niveau trak ned. Tallene er korrigeret for sæsonudsving.

- Det er meget glædeligt, at virksomhederne venter stigende beskæftigelse. Men der er dog kun tale om en svag forbedring, og udviklingen i virksomhedernes vurdering af ordrebeholdningen giver anledning til bekymring, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, og fortsætter:

- Stigningen hænger formentlig sammen med, at der er mange boligejere, som vil benytte BoligJobordningen, før den udløber ved udgangen af i år. Når det så sker, vil vi se et tydeligt fald i beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse. Hertil kom­mer, at renoveringerne af de almene boliger kulminerer allerede i år og dermed medvirker til et fald i beskæftigelsen til næste år. Og endelig vil udbedringerne efter stormene Allan og Bodil helt ophøre.

Byggeentreprenørerne havde i august i år ordrebøger med udsigt til 6,4 måneders produktion mod 7,3 måneders produktion i august 2013 og 7,8 måneders produktion i august 2012.

Det var omvendt hos anlægsentreprenørerne, som i august i år havde ordre til 7,2 måneders produktion mod 6,0 måneders produktion i august 2013 og 6,2 måneders produktion i august 2012.

- Hos byggeentreprenørerne er der hård konkurrence på grund af det meget lave nybyggeri. På anlægsområdet er der flere store projekter, som er spredt ud over mange år. Der er til gengæld meget lav aktivitet ved byggemodning og aftagende aktivitet ved anlæg af veje. De færre - men større - projekter indebærer også hård konkurrence i anlægsbranchen, understreger Finn Bo Frandsen.

Bygge- og anlægsvirksomheder med 23 procent af beskæftigelsen oplyser, at produktionen er begræn­set i august på grund af mangel på efterspørgsel mod 25 procent året før, og hos virksomheder med seks procent af beskæftigelsen er produktionen begrænset på grund af finansielle forhold mod fem procent året før.

- Den manglende efterspørgsel og de finansielle begrænsninger viser, at krisen ikke er overstået. Nybyggeriet af universiteter, hospitaler og institutioner holder hånden under byggeaktiviteten, men statens, regionernes og kommunernes samlede investeringer i nybyggeri og hovedreparationer har ligget på et fladt niveau fra 2011 til 2013 ifølge Danmarks Statistik, pointerer Finn Bo Frandsen.

Virksomheder med 10 procent af beskæftigelsen mangler arbejdskraft ultimo august i år mod virksom­he­der med fem procent af beskæftigelsen året før.

- Der er formentlig især tale om mangel på ingeniører med særlige kompetencer og i mindre grad om mangel på arbejdere. Mange af de bygningsarbejdere, der blev afskediget i 2008-10, har fået job i andre brancher, men når der er gode job i bygge- og anlægsbranchen, vil nogle af dem nok komme tilbage, og der er også mange udlændinge, som gerne vil arbejde her i landet. Lønudvik­lingen i bygge- og anlægsbranchen er lavere end på de øvrige DA-områder, og det viser med al tydelighed, at der ikke er flaksehalse i branchen, slutter Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.