Biogasanlæg opføres ved Tønder

Per Aarsleff A/S har indgået aftale vedrørende udførelse af Nordeuropas største biogasanlæg, som skal opføres ved Tønder

Per Aarsleff A/S har indgået aftale vedrørende udførelse af Nordeuropas største biogasanlæg, som skal opføres ved Tønder. Kontraktsummen på Tønder-anlægget er på cirka 300 millioner kroner og indeholder option på udførelse af et tilsvarende anlæg i Aabenraa. Den samlede kontraktsum for de to anlæg er på cirka 600 millioner kroner.

Kontrakten skal udføres i totalentreprise for ENVO Biogas Tønder A/S og omfatter et samlet anlæg opført på et 12 hektar stort areal. Projektet indledes med en projekteringsfase, som forventes efterfulgt af en egentlig kontrakt vedrørende udførelse.

Per Aarsleff A/S skal primært udføre jord-, anlægs- og betonarbejder, mens den samlede teknikentreprise, bestående af el, rørarbejde og procesanlæg, skal udføres af datterselskabet Wicotec Kirkebjerg A/S. Selve procesteknologien leveres af den tyske samarbejdspartner LimnoSun GmbH.

Arbejdet i Tønder begynder nu og forventes afsluttet efter 22 måneder. Optionen i Aabenraa er planlagt med en forskudt byggestart på seks måneder.