Nyt, stort domicil for HP-Byg undervejs

HP Byg flytter pr. 1. oktober 2014 hovedsædet fra Harken ved Hjørring til Aalborg med domicil på ialt 2.000 kvm

HP Byg A/S, der er en af Nordjyllands største entreprenørvirksomheder, er i fuld gang med at bygge nyt domicil i Aalborg. Fredag den 11. april 2014 er der rejsegilde på Ollerupvej i Aalborg Øst.

HP Byg flytter pr. 1. oktober 2014 hovedsædet fra Harken ved Hjørring til Aalborg, og det nye domicil skyder efterhånden godt op over jorden på Ollerupvej i Aalborg Øst. Byggeriet består dels af en administrationsbygning på 1.000 kvadratmeter og en lagerbygning på knap 1.000 kvadratmeter:

- Vi kan se en række fordele i at flytte vores hovedkontor til Aalborg, og vi glæder os selvsagt meget til, at byggeriet står færdigt, siger administrerende direktør Henrik Petersen fra HP Byg og fortsætter: - Det er jo første gang, at vi både er bygherre og udførende, men alt forløber planmæssigt, og bygningerne bliver klar til indflytning i oktober.

HP Byg har i dag hovedkontor i Harken og afdelingskontor på Gammel Gugvej i Aalborg. Begge afdelinger nedlægges til fordel for det nye hovedsæde, der får en meget synlig placering på Ollerupvej ud mod Tranholmvej, der er en af Aalborgs mest trafikerede veje. Erhvervsområdet i Aalborg Øst huser i dag godt 100 virksomheder med tilsammen ca. 8.500 medarbejdere og er et af Nordjyllands hurtigst voksende erhvervsområder:

- Med placeringen på Ollerupvej blive vi meget synlige ud mod Tranholmvej, hvor mange tusinde hver dag kører forbi, og vi får let adgang til hele Aalborg-området og motorvejsnettet, som er hele regionens hovedfærdselsåre, konstaterer Henrik Petersen videre.

HP Byg har i dag 125 medarbejdere, og ca. 40 medarbejdere får deres daglige gang på Ollerupvej. Rejsegildet for det nye domicil afholdes fredag den 11. april.

Foto: - Vi kan se en række fordele i at flytte vores hovedkontor til Aalborg, og vi glæder os selvsagt meget til, at byggeriet står færdigt, siger administrerende direktør Henrik Petersen fra HP Byg.