Styr på sol og vind

På Novo Nordisks nye hovedsæde i Bagsværd sikrer sensorer og vindmålere, at 1.300 udvendige screens følger solens gang og beskyttes mod kraftig vind

På Novo Nordisks nye hovedsæde i Bagsværd sikrer sensorer og vindmålere, at 1.300 udvendige screens følger solens gang og beskyttes mod kraftig vind

Et øget brug af store glasarealer i erhvervs- og administrationsbyggeri gør det i stigende grad muligt at udnytte dagslysindfaldet som supplement til det indvendige kunstlys. Det er samtidig også vigtigt at kunne styre solindfaldet af hensyn til komforten – blandt andet for at undgå kraftig varmestråling og blænding – og for at minimere kølingsbehovet.

Ved opførelsen af Novo Nordisks nye hovedsæde i Bagsværd har MT Højgaard og facadeentreprenøren HS Hansen valgt at tackle udfordringen ved at montere ca. 1.300 udvendige screens.

Styringen er leveret af Somfy Danmark som en komplet KNX-styring inklusive alle komponenter og komplet programmering og idriftsætning. Med en KNX-løsning har man undgået de mange sensorer, som normalt monteres direkte på facaderne.

Det hele overvåges fra en enkelt mast på toppen af den ene bygning, hvorfra det er muligt at beregne vindretningen og således kontrollere, hvilke screens der skal sikres, når vinden overskrider en given grænse. De screens, som sidder i læ på modsatte side af bygningen, vil fortsat være i funktion.

Følger solens gang

Ligeledes kan sollyset beregnes meget præcist. Ved at måle solintensiteten og sammenholde med dato og tidspunkt samt bygningens placering kan man nøjagtigt bestemme, hvilke dele af facaderne som er udsat for sol. Derved undgår man at placere et meget stort antal sensorer, der ellers kan virke skæmmende på bygningens udseende.

- Som noget nyt har vi integreret Enocean-teknologien i vores produkter. Enocean er en kendt og afprøvet teknologi, som giver mulighed for at overføre signaler trådløst. I vores produkt benytter vi det til, at brugerne i bygningen kan overstyre de enkelte solafskærmninger efter behov, forklarer teknisk ansvarlig Peter Ramsing fra Somfy Danmark og fortsætter:

- Det giver mere frihed til at styre dagslyset efter den enkeltes behov. Efter en indlagt tidsplan vil bygningen synkroniseres, så alle solafskærmninger igen kører efter solintensiteten og klimastrategien i bygningen.

Foto: På Novo Nordisk nye hovedsæde styres 1.300 udvendige screens af en komplet KNX-løsning fra Somfy Danmark. Illustration ulånt af Henning Larsen Architects.