Flere jobåbninger på arbejdsmarkedet – især i Hovedstaden

Der er færrest jobåbninger i bygge- og anlægsbranchen, mens servicesektoren og generelt de små virksomheder har relativt flest.

På et år er der kommet 2.300 flere jobåbninger, så der i 4. kvartal 2013 var ca. 19.000 ledige stillinger på det private arbejdsmarked. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Tallene fanger dog ikke den generelt høje jobomsætning i Danmark

 

I fjerde kvartal 2013 var der 19.000 ledige stillinger. Det svarer til 1,2 pct. af den samlede private beskæftigelse, så der er fortsat et stykke vej til en varig positiv vending på arbejdsmarkedet.

- De fleste statistikker om arbejdsmarkedet er begyndt at få pil opad. Den registrerede ledighed falder, beskæftigelsen stiger og nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 2013 også sluttede med en stigning i antal jobopslag. Men det er for tidligt at tale om et varigt, selvbærende opsving på arbejdsmarkedet, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Ikke overraskende er det i Hovedstaden, at der er flest jobåbninger. Her udgør de ledige stillinger 1,6 pct. af beskæftigelsen. Herefter følger Midtjylland og Sjælland, begge med 1,1 pct. af beskæftigelsen, mens der er meget få jobåbninger – svarende til hhv. 0,9 og 0,7 pct. af beskæftigelsen i Syddanmark og Nordjylland. Her har der ikke været fremgang i statistikken fra 2012 til 2013.

- Når økonomien er i vækst, udgør de ledige stillinger en stigende andel af det samlede arbejdsmarked. Det har vi foreløbig kun set i begrænset omfang i Danmark – og stort set kun i Hovedstadsområdet, siger Bo Sandberg.

Byggeriet halter efter

Danmarks Statistik slår også streg under, at der er færrest jobåbninger i bygge- og anlægsbranchen, mens servicesektoren og generelt de små virksomheder har relativt flest. Således var der 2,5 pct. ubesatte stillinger i branchen ”Information & Kommunikation” i 4. kvartal, mens der i bygge- og anlægsbranchen kun var en andel på 0,8 pct. ledige stillinger. Også på byggeområdet er det især i de små virksomheder mellem 0 og 9 ansatte, der er relativt flest jobåbninger - nemlig 1,5 pct. i 4. kvartal 2013.

- Overordnet er oversigten over ledige stillinger ret misvisende. Arbejdsmarkedet er slet ikke så fastfrossent, som tallene giver indtryk af. Der er rigtig mange jobskift uden stillingsopslag. Når det er sagt, så fortæller statistikken noget om retningen på arbejdsmarkedet. Der er generelt en lille pil opad i øjeblikket, men bygge- og anlægsbranchen ligger i den lave ende på grund af lavt nybyggeri, lavt eksportindhold og lav privat efterspørgsel. Men man må glæde sig over flere jobåbninger i de helt små byggevirksomheder. Her har man stor gavn af BoligJob-ordningen, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri forventer i sin seneste konjunkturanalyse en fremgang i byggebeskæftigelsen fra 144.100 årsværk i 2013 til 146.500 i 2014 med baggrund i udbedringer af stormskader og høj offentlig anlægsaktivitet.