Landsbyer i front med energioptimering

Ny rapport ”Den energioptimerede landsby” vil vende udviklingen i de truede landsbyer med bæredygtig energiudvikling

Jerup og Dybvad, to landsbyer i Nordjylland, er med deres beliggenhed og demografi to landsbyer, der har et stort potentiale i at kunne udvikle sig som bæredygtige landsbyer på langt sigt.

Bygningsrenovering og energioptimering af boliger i landsbyer er et af de indsatsområder, der har været størst opbakning til blandt landsbyborgerne i Frederikshavn Kommune. Kommunen har gennem adskillige borgermøder i landsbyerne netop sat fokus på opgradering af landsbyer og landdistrikter med henblik på at gøre disse til levedygtige og attraktive bosteder for borgere, erhverv og turisme.

Rapporten ”Den energioptimerede landsby” giver med nedslag i udvalgte boligtyper og en gennemgang af energiforsyning bud på bæredygtige energiløsninger og finansiering, som andre og lignende landsbyer/bygningstyper/energiforsyninger i regionen og landet i øvrigt kan lade sig inspirere af. Rapporten ”Den energioptimerede landsby” viser, at energirigtige tiltag i landsbyer:

- Gavner landsbyens fællesskab og omdømme

- Bygningerne bliver mere værd

- Bygningerne får et bedre indeklima

- Landsbyens miljøbelastning reduceres

- Borgerne sparer penge på driftsomkostninger fra dag ét efter bygningsrenoveringen

Men der er også barrierer, der skal overvindes, og en af dem er finanssektorens manglende interesse for udlån til boligrenovering i landsbyer, bare for at nævne et eksempel.

Der er brug for nytænkning og kontroversielle energiløsninger for at opnå regeringens målsætning om, at Danmark skal være et fossilfrit land i år 2050. Det kunne være med fokus på kollektiv energiforsyning til landsbyerne fx i form af større kollektive vedvarende energianlæg som fx solcelleanlæg, der med fordel kan forsyne hvert enkelt bysamfund med strøm til en favorabel pris, således at selv små landsbyer kan være selvforsynende.

Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, Green Source og SmartCityDK og er støttet af strukturfondsmidler.