Nordbygg 2014 får øget dansk islæt

Flere danske virksomheder med på Nordbygg 1.-4. april i Stockholm end sidste gang – dansk fællesstand på 150 kvm med 12–14 virksomheder

Danske virksomheder har fået mulighed for at præsentere sig samlet på Nordbygg-messen i Stockholm med en fælles stand:

- Takket være et godt samarbejde og god velvilje fra de svenske arrangører er det nu lykkedes at få etableret en dansk fællesstand på årets messe, selvom der faktisk har været meldt udsolgt allerede på et ret tidligt tidspunkt, fortæller Knud Hareskov, partner i Center for Underleverandører(CFU).

CFU har således i samarbejde med Den Danske Ambassade i Stockholm taget initiativet til en dansk fællesstand på 150 kvm med plads til 12–14 danske virksomheder, samt et repræsentativt fællesområde.

- På trods af det korte varsel vil vi i fællesskab med udstillerne bestræbe os på at arrangere en dansk fællesstand, som både gør det enkelt for udstillerne at deltage og samtidig repræsentere dansk bygge- og anlægsindustri på bedste måde, siger Knud Hareskov, der er overbevist om værdien i at være tilstede på den svenske messe.

Eksportpotentiale

- Der er ingen tvivl om, at det svenske marked har potentiale til at blive det mest betydende eksportmarked for dansk bygge- og anlægseksport. Svensk byggeri og anlæg vil være præget af stabil vækst de kommende år. Aktiviteten i byggesektoren er primært centreret omkring Sveriges største byer som Malmø, Gøteborg og i særdeleshed Stockholm. I Stockholm alene forventes der investeringer på op mod 19 mia. svenske kroner mellem 2014 og 2018 i udbygning af undergrundsbanen, samt i min. 78.000 nye boliger. Herudover vil udviklingen af Nya Karolinska Sjukhuset til en værdi af 14 mia. svenske kroner medføre yderligere sygehusbyggeri på 28 mia. svenske kroner, siger Knud Hareskov.

- Gennem de snart 12 år, vi har arrangeret danske fællesstande i samarbejde med de danske lokale repræsentationer senest på ‘Bygg Reis Deg 2013’ i Norge, har vi fået oparbejdet et godt og effektivt samarbejde med dannelse af netværk mellem udstillerne i højsædet. Det medvirker til synlighed og effektiv markedsføring af fællesstanden og god stemning og samarbejde under messedagene. Vores erfaring er, at en fællesstand ofte resulterer i længevarende eksportsamarbejde mellem nogle af udstillerne, fortæller Knud Hareskov.

Grønne dage

Den grønne trend med fokus på bæredygtighed er ikke til at komme uden om i byggebranchen, og det kommer også til at præge Nordbygg med en række Bæredygtige Dage, som er en ny aktivitet for messen.

Der bliver tale om en konference, hvor der især bliver trukket på tysk knowhow og erfaringer, som kan være med til at gavne de byggefaglige besøgende på messen.

Arrangementet er kommet i stand takket være et samarbejde mellem messen og det tysk-svenske handelskammer.

- Vi ønsker at tilbyde de besøgende en ny begivenhed og med et tema, som kan være til gavn for svensk byggeindustri. Tanken er, at svenske og tyske aktører inden for bæredygtigt byggeri og planlægning kan mødes og udveksle viden og erfaringer på de seminarer og workshops, der vil blive gennemført i løbet af messen, Peter Søderberg, projektleder hos Nordbygg.

Det har således været ambitionen hos Nordbygg at tiltrække den absolutte elite i tysk byggeindustri for at få overført viden til den svenske messe – derfor vil man også komme til at se nogle af de mest fremtrædende tyske arkitekter og bygningsingeniører deltage på messen.

Blandt deltagerne kan bl.a. nævnes Achim Menges, der er en af de mest fremtrædende aktører inden for avanceret datamodellering i designprocessen, og han vil tale om de fremtidige tendenser her inden for. Menges er professor ved fakultetet for arkitektur og byplanlægning ved universitetet i Stuttgart. Et andet navn er Mike Schlaich, der har forsket i massive stenbygninger og broer, og hvis arbejde har hjemtaget en række store priser – han er professor ved det tekniske universitet i Berlin.

Samlet forventes Nordbygg 2014 at få 900 udstillere på et samlet udstillingsareal på 36.500 kvadratmeter.

De 28-30 danske udstillere kommer bl.a. til at tælle virksomheder som Cas DK, Fermacell, Dafa A/S, Mila Beslag A/S, Plastmo A/S, Rias A/S, Primo Vinduer A/S, Novenco A/S, Ridgid Scandinavia A/S og en lang række flere.

- Dertil kommer de danske virksomheder, der er præsenteret på det svenske marked gennem svenske virksomheder eller svenske datterselskaber, samt de virksomheder der deltager i den fælles stand, så den danske tilstedeværelse vil blive ganske mærkbar, siger Marianne Sjöberg, der repræsenter messen på det danske marked.

Dermed er der lagt op til et dansk comeback på en messe, der blev lidt svigtet af danske udstillere i 2012 med i alt 25 egne udstillere, og otte der indirekte var repræsenteret gennem svenske selskaber – sammenlignet med 40 danske udstillere i 2010 og 50 danske udstillere i 2008.

Antallet af besøgende nåede i 2012 op på knap 57.000 mod 59.000 besøgende i 2010 og 55.000 besøgende i 2008.

www.nordbygg.se

 

Foto: - Der er ingen tvivl om, at det svenske marked har potentiale til at blive det mest betydende eksportmarked for dansk bygge- og anlægseksport, siger Knud Hareskov, Center for Underleverandører(CFU). Nordbygg forventes at tiltrække 55-60.000 besøgende, mens udstillertallet bliver omkring 900.