Kommuner hæver gebyrerne for byggesager

Prisen for at behandle en byggetilladelse til et erhvervsbyggeri varierer flere hundrede tusinde kroner afhængigt af, om man er i Odense eller København

Prisen for at behandle en byggetilladelse til et erhvervsbyggeri varierer flere hundrede tusinde kroner afhængigt af, om man er i Odense eller København. De store forskelle viser, at gebyrerne er et udtryk for kommunernes erhvervspolitik

Landets kommuner opkræver vidt forskellige gebyrer for at sagsbehandle ellers identiske byggeprojekter, viser en ny undersøgelse lavet af Dansk Byggeri. Undersøgelsen sammenholder byggesagsgebyrerne i 2014 med gebyrerne fra 2013. Her kan man se, at op mod halvdelen af landets kommuner har valgt at hæve gebyret, mens kun få kommuner har sænket det.

I Assens, Odense og Fredensborg er det gratis at få en bygge­tilladelse til et standardfami­liehus på 150 m2. Derimod skal der i Lyngby-Taarbæk kommu­ne i gennemsnit betales mere end 15.000 kr. for samme byg­getilladelse.

Kigger man på erhvervsbyg­geri, er forskellen endnu større og varierer med flere hundrede tusinde kroner. I Københavns og Frederiksberg Kommune koster en tilladelse til en 5.000 m2 fabriksbygning henholdsvis 790.000 kr. og 825.000 kr. Det skal ses i forhold til, at Assens, Odense og Nyborg helt har valgt at fjerne sagsbehandlingsgeby­ret for erhvervsbyggeri.

- Der er markant stor forskel på den erhvervspolitik, der bliver ført i kommunerne. Særligt i for­hold til byggesagsgebyret sprin­ger det i øjnene, at prisen er så markant forskellig for identiske byggesager. Det viser, at mange kommuner har et enormt effek­tiviseringspotentiale, siger adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, og fortsætter:

- Sagsbehandling af byg­gesager må gerne koste. Men hvis en kommune hævder, at det koster 825.000 kr. at sags­behandle en byggetilladelse til en fabriksbygning, så har kom­munen et alvorligt produktivi­tetsproblem. Det svarer jo til, at mindst en medarbejder ikke laver andet i et helt år end at sagsbehandle den ene sag.

Lars Storr-Hansen er derfor tilfreds med, at alle kommuner fra næste år skal beregne prisen på bygge­sagsbehandling ud fra den tid, som sagsbehandleren bruger på opgaven, og ikke ud fra m2 og m3.

Som noget nyt har fire kommuner i 2014 valgt helt eller delvist at af­skaffe byggesagsgebyrerne.

- Det er interessant, at en række kommuner har valgt at gøre byggesagsbehandling helt eller delvist gratis for ansøgeren. Vi mener, at kommunerne bør anvende fælles retnings­linjer, når det gælder bygge­sagsbehandling, da det ellers ender med 98 forskellige time­prismodeller og dermed alt for store kommunale udsving i priserne. Men vi er bestemt nysgerrige i forhold til effek­terne af de nye modeller, siger Lars Storr-Hansen.