Behov for 130.000 flere boliger

Flere og flere bor alene, vil bliver flere og vi vil helst bo i byen – trends, der øger behovet for 130.000 boliger i 2020

Nye beregninger fra Dansk Byggeri dokumenterer behovet for 130.000 flere boliger frem mod 2020. En væsentlig faktor er, at flere og flere danskere i dag bor alene. I de sidste fem år er antallet af enlige steget med 1,4 pct.

- En stigning på 1,4 pct. flere enlige lyder umiddelbart ikke af meget, men tendensen med at være få personer i husstanden skal ses i sammenhæng med en øget tilflytning fra land til by og en generel befolkningstilvækst, som i forvejen giver et øget boligbehov. Boligbehovet får dermed yderligere et hak opad, når flere og flere vælger at være alene, udtaler Maria Schougaard Berntsen, som er økonomisk konsulent i Dansk Byggeri.

Tendensen nikker man genkendende til i Boligøkonomisk Videncenter. Sidste år udgav de i samarbejde med DREAM en rapport med et bud på fremskrivningen af den danske boligefterspørgsel.

Rapporten beskriver, hvordan boligefterspørgslen forventes at være indtil 2040. I perioden vil antallet af enlige voksne stige med 350.000 personer. Det er en stigning fra 35,8 pct. til 40,1 pct. af befolkningen. I samme periode vil der komme 70.000 flere personer, som lever i par.

Det konkluderes i rapporten, at boligefterspørgslen vil stige med 350.000 boliger indtil 2040. Årligt nedslides omkring 5.000 boliger, og det betyder, at der skal bygges 16.775 boliger om året for at efterkomme efterspørgslen.

I 2013 blev der fuldført 12.160 nybyggede boliger. Altså langt fra rapportens anbefaling.

Curt Liliegreen, som er sekretariatschef i Boligøkonomisk Videncenter, forventer, at efterspørgslen fremover især retter sig mod lejligheder.

- Der bliver flere og flere singlehusstande, og de efterspørger mere lejligheder end huse. Efterspørgslen vil især stige i bymidten i både København og østjyske byer som Aarhus, hvor langt størstedelen af boligerne er lejligheder, siger Curt Liliegreen til JP.

Efterspørgslen på lejlighederne i byen vil betyde, at priserne vil stige. Det er i hvert fald forventningen fra Boligøkonomisk Videncenter.  

- Hvis der ikke kommer gang i nybyggeriet, vil presset på ejerlejligheden blive meget stort, og så vil priserne stige. Og det er klart, at hvis prisen stiger meget kraftigt, så vil folk blive skubbet væk fra Århus og København og være tvunget til at bosætte sig i områder rundt om byerne i en hvis afstand væk fra centrum, siger Curt Liliegreen.  

Det er man enig i hos Dansk Byggeri.

- Hvis der er for få boliger, så vil det i sig selv trække priserne op. Når folk flytter fra land til by, så vil der også ske en intensivering af priserne i de områder, hvor folk flytter til. Hvis man ikke får bygget rettidigt, vil det betyde, at priserne vil stige markant, siger Maria Schougaard Berntsen.

Hos Dansk Byggeri ser man med kritiske øjne på udviklingen med det lave antal nybyggede boliger. Her mener man, at der skal tages fat i problemet med det samme.

- Der bliver et stort behov for boliger fremadrettet, og det tager lang tid at bygge en bolig. Det er derfor vigtigt at komme i gang rettidigt, i stedet for at vente til jorden brænder under en,”siger Maria Schougaard Berntsen.

Hun mener, at kommunerne skal have fokus på at udvikle attraktive boligområder, som folk vil investere i. Derudover skal de finansielle investeringsfonde have øjnene op for, hvor attraktivt markedet er.

Kilde: Dansk Byggeri, JP