Regeringen får ros af arkitekter

Dansk Landskabsarkitektforening roser ambitionerne i regeringens nye arkitekturpolitik

Det er et ambitiøst projekt, som regeringen lægger op til med den nye arkitekturpolitik. Arkitekturpolitikken er delt op i fire overordnede fokusområder, ”Mødet med arkitekturen”, ”Arkitektur og demokrati”, ”Arkitektur og bæredygtig­hed” og ”Arkitekturens værdiskabelse”, og hermed lægger regeringen op til en bred forståelse af arkitekturen og ikke mindst dens demokratiske, bæredygtige og værdiskabende potentialer, skriver Dansk Landskabsarkitektforening.

Sammen med en række andre af branchens aktører har Dansk Landskabsarkitektforening bidraget til udarbejdelsen af arkitekturpolitikken med cases og illustrationer. Foreningen roser regeringen for, at den har store ambitioner på arkitekturens vegne. Dansk Landskabsarkitektforening glæder sig særligt over arkitektur­politikkens under­rubrik, ”Mennesker i centrum”. Hermed indikerer regeringen, at den sætter fokus på dem, det handler om, det vil sige de mennesker, der skal bo, arbejde, lære og rekreere i de rammer, som arkitekter og landskabsarkitekter skaber. Fra foreningens side ser man ligeledes positivt på, at landskabs­arkitekturen løbende er skrevet ind i de forskellige forslag, som arkitekturpolitikken lægger op til.

Karen Sejr er formand for Dansk Landskabsarkitektforening og fremhæver blandt andet regeringens ambitioner om at få landets kommuner til at tænke arkitekturpolitik ind som en aktiv del af deres udviklingsstrategier.

-  Dansk Landskabsarkitektforening hæfter vi os særligt ved regeringens mål om, at flere kommuner skal tænke arkitekturpolitiske temaer ind i deres udvikling. Kommunerne har en central rolle i udmøntningen af en national arkitekturpolitik. En samlet lokal arkitekturpolitik i kommunerne vil betyde en kvalificering af den fysiske planlægning i kommunen. Det vil give arkitektonisk og landskabsarkitektonisk retning på kommunes aktiviteter som bygherre og planlægger, forklarer Karen Sejr.

Karen Sejr forsætter med at rose arkitekturpolitikkens sociale og miljømæssige bæredygtighedsambitioner.

- Derudover hilser vi initiativet til en årlig arkitekturpris med titlen ”Mennesket i centrum” varmt velkommen. Det er på tide, at det ikke kun er ”værket” eller arkitekten, der får anerkendelse - men at den humanistiske og sociale side af arkitekturen og landskabsarkitekturen får credit. Endelig er det godt at se, at ”klimatilpasning med arkitektonisk merværdi”, grønne tage og kreativ håndtering af regnvand også er tænkt ind som en vigtig parameter i politikken.