Byggebranchen: Væksten skal stimuleres i byggeriet

Rundspørge blandt 443 fagfolk i byggebranchen foretaget af Danske Byggecentre viser, at krisestemningen stadig hersker

Byggeriet befinder sig p.t. i en af de værste kriser nogensinde. Det mener i hvert fald 70 pct. af de adspurgte blandt byggeriets fagfolk. En af årsagerne er, at regeringen ikke har formået at stimulere væksten. Det viser en rundspørge blandt 443 fagfolk i byggebranchen foretaget af Danske Byggecentre i anledning af BYGGERI’14.

Syv ud af ti fagfolk i byggebranchen mener i høj eller i nogen grad, at byggeriet befinder sig i en af de værste kriser nogensinde, og knap to tredjedele (64 pct.) mener, at regeringen ikke har stimuleret byggeriets vækst nok. Det viser en ny analyse foretaget Brancheforeningen Danske Byggecentre. På trods af dette er der stadig forsigtig optimisme at spore. Kun fire pct. forventer, at beskæftigelsen i byggeriet vil falde de kommende år.

- Vi har haft to sløje år i byggeriet, men vi er kommet rigtig godt i gang med det nye år, bl.a. pga. efterårets storme. Det begynder derfor så småt at gå i den rigtige retning, hvilket spreder forsigtig optimisme i byggeriet, siger Palle Thomsen, adm. direktør for Danske Byggecentre, der er en brancheforening for landets mest betydende byggecentre og arrangør af byggevaremessen BYGGERI’14.

Fagfolkene i byggebranchen har da også store forventninger til vækst i omsætningen. Hele 30 pct. forventer, at deres omsætning vil stige med over 5 pct., mens 37 pct. tror, at den vokse med 1-5 pct. i 2014.

Det skal være nemmere at låne penge

På trods af genindførslen af håndværkerfradraget til private, så mener 64 pct. af fagfolkene stadig, at regeringen ikke gør nok for byggeriet. Ligesom 33 pct. enten er meget utilfredse eller utilfredse med regeringens indsats for at skabe vækst i byggeriet.

- Sidste år fjernede regeringen håndværkerfradraget, men byggebranchen kæmpede en hård kamp og fik ordningen genetableret i foråret 2013. Jeg ser gerne, at en mere permanent ordning for håndværkerfradraget etableres. Fradraget har vist at bidrage med at øge aktiviteten og beskæftigelsen, reducere sort arbejde og fremme grønne investeringer, siger Palle Thomsen.

I undersøgelsen er fagfolkene også blevet spurgt om, hvad der skal til for, at der kan komme gang i byggeriet. Her svarer 74 pct. lettere adgang til at låne penge, men også øgede private investeringer efterlyses.

Klima, energi og miljø viser vejen ud af krisen

Klima, energi og miljø er stadig meget aktuelle emner i byggeriet, fremgår det af analysen. Hele 77 pct. mener i nogen eller i høj grad, at klimaløsninger og energirenoveringer vil bidrage til at påvirke byggeriet i en positiv retning. Ligesom 66 pct. tror, at der vil komme et øget fokus på området i de kommende år.

- Klima- og energiforbedringer i byggeriet er med til at skabe vækst og bidrager samtidig med løsninger på centrale samfundsudfordringer, som f.eks. reduktion af energiforbruget og tilpasning til klimaforandringer. Vi er derfor glade for, at så mange i branchen deler dette synspunkt, siger Lars Storr-Hansen, adm. direktør for Dansk Byggeri.

BYGGERI’14, der er Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer, fokuserer netop på klima, energi og miljø, når tre virksomheder vil blive belønnet med en Klimapris for deres særlige indsats på de tre vigtige områder.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget i forbindelse med byggevaremessen BYGGERI’14. Svarene er indsamlet via et internetspørgeskema i perioden 3. december 2013 til 8. januar 2014 blandt Danske Byggecentres medlemmer, leverandører, besøgende fra byggerimessen i 2012, samt medlemmer af Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, Konstruktørforeningen og F.R.I. 443 fagfolk har besvaret undersøgelsen.