Beskæftigelsen i moderat fremgang

Stigende beskæftigelse i såvel private virksomheder som i den offentlige sektor viser statistik for udviklingen fra andet til tredie kvartal i år

- Beskæftigelsen blandt lønmodtagere stiger, det viser nye tal fra Danmarks Statistik her til morgen. Beskæftigelsen steg således med 3.000 fuldtidspersoner i de private virksomheder fra andet til tredje kvartal. Inddrager man også den reelle stigning i den offentlige sektor, steg den samlede lønmodtagerbeskæftigelse med 5.200 personer. Godt nok steg beskæftigelsen i den offentlige sektor med 14.000 fuldtidspersoner, men de 11.200 var blot en normalisering efter lærerlockouten. Alt i alt kan vi imidlertid glæde os over, at beskæftigelsen er stigende, siger Mikkel Høegh, chefanalytiker hos BRFkredit og fortsætter:

Det er ganske afgørende for udviklingen i dansk økonomi, at der skabers arbejdspladser. Det giver generelt tro på fremtiden, og dermed kan det forhåbentlig lirke tegnedrengen op af baglommen, så vi kan få et mere normaliseret privatforbrug.  Sker det, vil vi få brudt med den negative hvirvelvind, der har domineret udviklingen i dansk økonomi de seneste år.

Ser man på de forskellige brancher, var der klart den største stigning inden for offentlig administration, undervisning og sundhed. Det kan som nævnt direkte henføres til lærelockouten, hvorfor det i sig selv ikke er specielt interessant. Derimod er det væsentligere at hæfte sig ved, at beskæftigelsen steg med 1.100 fuldtidspersoner inden for bygge og anlæg, ligesom at erhvervsservice generelt har oplevet 1.000 flere lønmodtagere, siger Mikkel Høegh og tilføjer:

Umiddelbart er dagens tal endnu en brik i det samlede billede af, at dansk økonomi er på vej i gear. Vi er dog stadigvæk bekymret over, at danskerne sparer op som aldrig før. Skal udviklingen for alvor vende, skal det ske som følge af en kombination af et højt privatforbrug og en stigende eksport. Eksporten har klarer sig fint og vil formentlig klare sig bedre som følge af, at der kommer bedre gang i de omkringliggende økonomier. Det ændrer dog ikke ved, at den indenlandske efterspørgsel er drevet af lagerinvesteringer fremfor reelt forbrug. Når det er sagt, har vi dog en forventning om, at dansk økonomi vil vokse i 2014 i et tempo, der som minimum vil kunne opretholde status quo i forhold til beskæftigelsen.