Bedre arbejdsmiljø efter DRA-certificering

Som en af de første i Danmark er G.S.V. Materieludlejning A/S blevet DRA-certificeret

G.S.V. Materieludlejning blev i starten af 2013 DRA-certificeret. En certificering der anbefales af Materielsektionen i Dansk Byggeri og forudsætter, at materieludlejeren lever op til procedurer og standarder inden for tre områder: Kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljø.

Hos G.S.V. Materieludlejning har DRA-certificeringen bl.a. betydet, at arbejdsmiljøet er blevet sat i højsædet.

-Vi har haft et ønske om at højne arbejdsmiljøet indadtil, fordi det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har det godt, siger Dan Protin, direktør i G.S.V. Materieludlejning, og forklarer videre, at der har været fokus på at få alle medarbejdere til at medvirke aktivt.

- Vi er i en branche, hvor ikke alle er lige boglige, så det har vi taget meget hensyn til i gennemførelsen. Vi har bl.a. lavet plancher over de nye opgaver og regler, der hænger overalt, og som alle medarbejderne er blevet instrueret grundigt i, siger Ivan Husted, der udover at være virksomhedens elektriker og arbejdsmiljørepræsentant også har ansvar for DRA-certificeringen i G.S.V. Materieludlejning.

Men ud over at gøre sikker adfærd og arbejdsmiljø i praksis synlig, har G.S.V. Materieludlejning gennemført egentlige forbedringer, fx i brugen af værnemidler. Der er bl.a. kommet mere fokus på vigtigheden af brug af personlige værnemidler. Virksomheden har også øget fokus på efteruddannelse og har f.eks. holdt kurser i tunge løft, fordi netop dette er en udfordring for mange medarbejdere.

Virksomheden har desuden forbedret beredskabsplanen i tilfælde af brand og afholdt førstehjælpskurser. Generelt har man arbejdet ihærdigt på at klæde medarbejderne bedre på, og indsatsen er blevet godt modtaget af medarbejderne:

Vi oplever, at medarbejderne er mere engagerede, fordi de kan se, at der er en mening med, at vi passer på os selv og hinanden. Det er utrolig vigtigt at være tydelig og sørge for, at medarbejderne bliver mere oplyste og kender den rigtige vej. Jeg synes, vi har fået mere arbejdsglæde, fordi alle ved, hvad man skal, siger Mie Andersen, HR- og Marketingchef i G.S.V. Materieludlejning og fortsætter:

- Der er ikke længere nogen, som peger fingre af deres kollega. Oplever man en fejl udfyldes en afvigelsesrapport, som bruges sagligt til at rapportere, når noget går galt. På den måde kan vi lære af vores fejl og blive bedre.

Et øget fokus på arbejdsmiljø kommer ikke kun medarbejderne, men også kunderne, til gode. Arbejdsmiljøet omkring alt materiel har nemlig også været i fokus. Hos G.S.V. Materieludlejning tager man bl.a. højde for ergonomi, støj, brændstofsforbrug, CO2-udledning mm., når der skal købes ind af nyt udstyr til udlejningen.

- Det handler om at skabe de bedste rammer for dem, der skal betjene vores materiel. Vi er f.eks. opmærksomme på at mindske støj og sørge for, at man sidder ergonomisk korrekt i maskinerne,”fortæller Mie Andersen.

 

Foto:FORCE Technology overrækker beviset til G.S.V. Materieludlejning. Fra venstre: Mie Preston Andersen (HR- og Marketingchef i G.S.V.), Søren Gothil Hansen (Afdelingschef i FORCE Technology), Dan O. Protin (Adm. Direktør i G.S.V.), Henrik Christensen (Produktchef i G.S.V.), Ivan Husted (elektriker og arbejdsmiljørepræsentant i G.S.V.) og Robert Pajor (Konsulent i Materielsektionen under Dansk Byggeri).