AI vinder opførelse af 70 boliger i Teglholmen

AI har vundet konkurrencen om opførsel af 70 almene boliger på Støberigade i Teglholmen - efter partnerskabsmodellen

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen har til konkurrence om udbud af kommunal grundkapital 2013 den 30. august 2013 modtaget 3B’s tilbud om opførsel af familieboligerne i Teglholmen, som nu er udvalgt til opførsel efter partnerskabsmodellen. 

Grunden er beliggende på Teglholmen Øst. Planen skal omdanne det nedslidte industri- og havneområde til et moderne integreret byområde med boliger og erhverv i en ny sammenhæng med kanaler og havnebassiner.

Boligtyper, erhverv og parkeringsfaciliteter blandes og skaber en grundlæggende social bæredygtighed i bebyggelsen, som kommer til at rumme forskellige mennesker på forskellige tider af dagen. Boligtyperne er varierede fra små studieboliger til store familieboliger. En række fælles rum, fælles tagterrasser og en stor fælles gårdhave skaber rammerne for at et aktivt socialt liv og udeophold. Det gør det til en mangfoldig oplevelse at komme i bebyggelsen og et spændende alternativ til de store monofunktionelle byggerier.

Projektet arbejder med bæredygtighed i en meget bred forstand med fokus på både identitet, diversitet, proces og på robuste tekniske løsninger. Bebyggelsen har fælles gårdrum, 10 fælles taghaver med forskellige funktioner tilknyttet. Taghaverne aktiveres med boldspil, nyttehaver, solterrasser, fælleslokale og fællesvaskeri.