Pris på havneudvidelse langt fra forventning

Entreprenørers tilbud på udvidelse af Hanstholm Havn var med 875 mio. kr. og derover dobbelt så høje som bygherres egne forventninger på 450 mio. kr.

Mandagens licitation over første fase af udvidelsen af Hanstholm Havn viste overraskende store forskelle mellem bygherreoverslaget på 450 millioner kroner og de indkomne entreprenørtilbud, som lå på 875 millioner kroner eller derover. På den baggrund er Grontmij aktuelt i gang med at udarbejde en redegørelse, der skal belyse de markante forskelle mellem bygherreoverslaget og de indkomne entreprenørtilbud.

- Vi valgte meget bevidst en højt kvalificeret bygherrerådgiver for at sikre den bedste ekspertise og rådgivning i forbindelse med udviklingen af havnen, men i lyset af den seneste udvikling må jeg understrege at det alene er bygherrerådgiveren, der står til ansvar for de ydelser, der leveres som elementer af rådgivningen – herunder f.eks. bygherreoverslaget, siger Birgitte Juhl, administrerende direktør for Hanstholm Havn.

- Jeg kan bekræfte, at Grontmij alene har ansvaret for bygherreoverslaget, der i øvrigt er blevet revideret flere gange i projektforløbet – dette ansvar påhviler naturligvis hverken Hanstholms havns bestyrelse eller direktion, siger Jørgen Thomsen, direktør for Transportation & Mobility i Grontmij.

Helt efter planerne arbejder Grontmij på en samlet evaluering af tilbudsrunden. Den opgave forventes afsluttet i november.

- Men aktuelt er vi ved at lægge sidste hånd på en foreløbig redegørelse til Birgitte Juhl. Redegørelsen vil blive efterfulgt af en mere detaljeret redegørelse, der afleveres mandag. Konkret vil vi i vores redegørelse beskrive de væsentligste områder, hvor der er afvigelser mellem bygherreoverslaget og entreprenørtilbuddene samt vores vurdering af de dybereliggende årsager bag afvigelserne, oplyser Jørgen Thomsen.

Birgitte Juhl oplyser, at bestyrelsen for Hanstholm Havn tirsdag den 29. mødes for at træffe beslutning om, hvad der skal ske i kølvandet på licitationen.

- Bestyrelsen og jeg har været særdeles tilfredse med rådgivningen fra og samarbejdet med Grontmij i forbindelse med udvidelsesplanerne for Hanstholm Havn. Som udgangspunkt håber jeg, at samarbejdet kan fortsætte, så vi kan bygge videre på det arbejde, der er udført, og den indsigt Grontmij har i vores projekt. Men den beslutning træffes af havnens bestyrelse på tirsdag bl.a. på baggrund af de udredninger, som Grontmij netop nu er i gang med. Vi er anstændigvis nødt til at kende årsagerne til den store prisforskel, før vi træffer beslutning om, hvilke konsekvenser forløbet skal have, siger Birgitte Juhl, administrerende direktør for Hanstholm Havn.Grontmij anerkender ansvar for overslaget for anlæg af nye moler på Hanstholm Havn

Hanstholm Havn bekræfter fortsat samarbejde med Grontmij omkring evaluering af tilbudsrunden

Mandagens licitation over første fase af udvidelsen af Hanstholm Havn viste overraskende store forskelle mellem bygherreoverslaget på 450 millioner kroner og de indkomne entreprenørtilbud, som lå på 875 millioner kroner eller derover. På den baggrund er Grontmij aktuelt i gang med at udarbejde en redegørelse, der skal belyse de markante forskelle mellem bygherreoverslaget og de indkomne entreprenørtilbud.

- Vi valgte meget bevidst en højt kvalificeret bygherrerådgiver for at sikre den bedste ekspertise og rådgivning i forbindelse med udviklingen af havnen, men i lyset af den seneste udvikling må jeg understrege at det alene er bygherrerådgiveren, der står til ansvar for de ydelser, der leveres som elementer af rådgivningen – herunder f.eks. bygherreoverslaget, siger Birgitte Juhl, administrerende direktør for Hanstholm Havn.

- Jeg kan bekræfte, at Grontmij alene har ansvaret for bygherreoverslaget, der i øvrigt er blevet revideret flere gange i projektforløbet – dette ansvar påhviler naturligvis hverken Hanstholms havns bestyrelse eller direktion”, siger Jørgen Thomsen, direktør for Transportation & Mobility i Grontmij.

Helt efter planerne arbejder Grontmij på en samlet evaluering af tilbudsrunden. Den opgave forventes afsluttet i november.

- Men aktuelt er vi ved at lægge sidste hånd på en foreløbig redegørelse til Birgitte Juhl. Redegørelsen vil blive efterfulgt af en mere detaljeret redegørelse, der afleveres mandag. Konkret vil vi i vores redegørelse beskrive de væsentligste områder, hvor der er afvigelser mellem bygherreoverslaget og entreprenørtilbuddene samt vores vurdering af de dybereliggende årsager bag afvigelserne, oplyser Jørgen Thomsen.

Birgitte Juhl oplyser, at bestyrelsen for Hanstholm Havn tirsdag den 29. mødes for at træffe beslutning om, hvad der skal ske i kølvandet på licitationen.

”Bestyrelsen og jeg har været særdeles tilfredse med rådgivningen fra og samarbejdet med Grontmij i forbindelse med udvidelsesplanerne for Hanstholm Havn. Som udgangspunkt håber jeg, at samarbejdet kan fortsætte, så vi kan bygge videre på det arbejde, der er udført, og den indsigt Grontmij har i vores projekt. Men den beslutning træffes af havnens bestyrelse på tirsdag bl.a. på baggrund af de udredninger, som Grontmij netop nu er i gang med. Vi er anstændigvis nødt til at kende årsagerne til den store prisforskel, før vi træffer beslutning om, hvilke konsekvenser forløbet skal have, siger Birgitte Juhl, administrerende direktør for Hanstholm Havn.

Mere viden om udbudsret og udbudsmateriale? Kig ind på www.byggekurser.dk og tilmeld dig et af vore kurser i 2014.