Københavns Politi lejer miljøcertificeret kontorhus

NCC Property Development har udlejet 9.227 kvm i Teglholmen Company House, hvor Københavns Politi bliver nye lejere

NCC Property Development har udlejet 9.227 kvm i Teglholmen Company House til Bygningsstyrelsen, som har indgået lejekontrakten på vegne af Københavns Politi.

- For NCC repræsenterer udlejningen af Teglholmen Company House en milepæl på flere måder. Dels er det udlejningen af endnu et miljøcertificeret kontorhus, og dels viser udlejningen til Bygningsstyrelsen, at vi ikke kun kan udleje på markedskonforme vilkår og skabe værdi for private virksomheder, men at det også er gældende for statslige virksomheder og institutioner, siger Marius Møller, adm. direktør i NCC Property Development A/S.

Bygningsstyrelsen har forhandlet og indgået lejekontrakten på vegne af Københavns Politi, og har som en del af processen gennemgået sammenlignelige lejemål og set på mulige alternativer for at sikre den bedst mulige løsning for Københavns Politi.
Lejekontrakten i det miljøcertificerede kontorhus blev godkendt af Folketingets Finansudvalg på et møde den 10. oktober 2013, og Københavns Politi flytter ind med ca. 400 medarbejdere i 2. kvartal 2014.

- Teglholmen Company House imødekommer de komplekse behov, som Københavns Politi har, såvel teknisk som organisatorisk. For Københavns Politi betyder flytningen, at vi kan samle flere sammenhængende aktiviteter i ét hus, og dermed lette samarbejdet mellem de forskellige enheder. De nye faciliteter er langt mere effektive og moderne end vores eksisterende lejemål, der er spredt på flere forskellige adresser, og vi opnår samlet en besparelse i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. årligt, siger Lasse Weng, vicepolitiinspektør I Københavns Politi.

Udlejningen til Københavns Politi betyder, at Teglholmen Company House er 100% udlejet, og PKA, som erhvervede ejendommen i 2011, er glade for udlejningen til Københavns Politi.

- PKA er meget interesseret i at indgå samarbejder med det offentlige. Så vi er glade for en lang og stabil kontrakt med Bygningsstyrelsen, og jeg er sikker på, at både Københavns Politi og PKA’s medlemmer vil få gavn af samarbejdet, siger PKA’s ejendomschef Nikolaj Stampe.