Manglende investeringssikkerhed i yderområderne

Forskningsprojekt på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København vil give svar på hvordab man skaber investeringssikkerhed i udkantsområderne

Et nyt forskningsprojekt om udvikling af landets yderområder er skudt i gang på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København. Projektet skal give svar på, hvordan man skaber investeringssikkerhed i områder med stor affolkning, mange tomme boliger og overflødige bygninger. Målet er at give kommuner, kreditforeninger og investorer et realistisk billede af situationen og et kvalificeret grundlag for at vurdere mulighederne for at skabe liv og udvikling i områderne.

Gennem en samlet analyse af situationen på boligmarkedet vil forskningsprojektet udpege de væsentligste faktorer, der har indflydelse på værdiskabelse og investeringssikkerhed i områderne uden for landets vækstområder. Forskningsprojektet er støttet af Nykredit Fond og resultaterne foreligger i begyndelsen af 2014.

Investeringssikkerhed

- For at få en langsigtet positiv udvikling i landets yderområder er det meget vigtigt at skabe investeringssikkerhed, både for potentielle tilflyttere og for långivere. Her er kommunerne og kreditforeninger helt centrale aktører, og med dette projekt skaber vi ny viden om deres erfaringer og muligheder, siger dirktør på SBi Thorkild Ærø.

En af hypoteserne i projektet er at kommunerne med en koncentreret indsats i udvalgte områder, kan starte en positiv spiral, der får flere til at investere deres penge i kommunen i form af boligkøb eller erhverv. Det giver mere aktivitet, skaber værdi og større skatteindtægter i kommunerne, hvor pengene kan bruges til yderligere investeringer i lokalmiljøet.

Det er en stor opgave for kommunerne at skabe sikre rammer for investering, og det kræver planlægning og prioritering, da der ikke er økonomiske resurser til bare at begynde fra en ende af med at rydde op, rive udtjente huse ned og forskønne fællesarealer og veje. Kommunerne er nødt til at begrænse denne indsat til prioriterede områder inden for kommunegrænserne. Der skal udarbejdes en plan for indsatsen, som bl.a. kortlægger eksisterende værdier, og viser hvad man vil bruge de frigjorte arealer til, når de udtjente huse er væk. Tilgroede tomter er ligeså uheldige i gadebilledet som en ruin.

Nye data

Om disse hypoteser er rigtige undersøges i projektet gennem interview og brug af ny statistik og data, der ikke tidligere har været tilgængelige. I tillæg til disse analyser skaber forskerne ny viden i dialog med kreditforening, banker, ejendomsmæglere og kommunale byplanlæggere. Det kommunale input er repræsenteret ved de tre kommuner; Hjørring, Thisted og Faaborg-Midtfyn, der alle har positive erfaringer med at påvirke udviklingen i deres landområder gennem lokal indsats.
Med en veldisponeret, prioriteret vækstplan for udvalgte dele af kommunen kan effekten af støtte fra bl.a. statens puljer til byfornyelse og nedrivning øges.