Konkurs i byggeriet - hvad gør vi?

Kursus i håndtering af konkurs i byggeriet 30. oktober giver dybt og praktisk indblik i de juridiske forhold om en konkurs - 25 % rabat ved 2 eller flere deltagere fra samme virksomhed

Forvirring, frygt og tab. Det følger ofte i kølvandet på en konkurs hos en entreprenør - og hvad gør man så lige, når man er underentreprenør, rådgiver eller leverandør og har sit tilgodehavende i klemme? Og fortsætter byggeriet eller ej?

Disse og mange andre spørgsmål vil man kunne få svar på, hvis man deltager i kurset "Håndtering af konkurser i byggeriet", som holdes 30. oktober i Aarhus. Det er den bedste juridiske ekspertise, der stiller op for at kunne give kursisterne et godt kendskab til de juridiske forhold omkring en konkurs - med udgangspunkt i den praktiske virkelighed.

Programmet for halvdagskurset, der holdes fra 13-17 på hotel Radisson i Aarhus indeholder bl.a. følgende:

Rettigheder og forpligtelser for henholdsvis bygherre og entreprenør ved konkurs. Hvordan er underentreprenører og leverandører stillet?
Konkursboets muligheder for at indtræde
Bygherres mulighed for at indgå aftaler
Hæveadgangen og hæveopgøret
Hvad er vilkårene for at stoppe betalinger og standse arbejdet?Muligheden for modregning
Erstatning for afholdte tilbudsomkostninger
De tidsmæssige aspekter af en konkurs.
Giver konkursen ret til tidsfristforlængelse?
Sikkerhedsstillelse, træk på garantien.
Hvordan nedskrives garantien på begge sider?
Hvilke muligheder/begrænsninger er der i et direkte krav mod underentreprenøren
Ansvaret for allerede udført arbejde

 

Læs mere og foretag tilmelding her:

http://www.byggekurser.dk/kurser/handtering-af-konkurser-i-byggeriet/