traceLINK laver integration med Lemvigh-Müller

traceLINK har udviklet en sporbarheds-løsning, der kan integreres med stål- og teknikgrossisten Lemvigh-Müller’s ordresystem

traceLINK, der tilbyder virksomheder i metalindustrien at håndtere certifikatstyring og dokumentation af ståls sporbarhed, har udviklet en integration med stål- og teknikgrossisten Lemvigh-Müller’s ordresystem. Integrationen gør det langt enklere for den enkelte virksomhed at etablere sporbarheden, hedder det i en meddelelse fra virksomheden.

Skærpede EU-krav

Danske smedevirksomheder, skal fra 1. juli næste år, for at kunne levere CE-mærkning, kunne dokumentere fuld sporbarhed på stål anvendt i byggeri. Kravet om sporbarhed betyder, at virksomheden for hvert stykke stål, der indgår i en bygningskonstruktion, skal kunne angive hvilket certifikat, der knytter sig til det.

Med knap 10 måneder til deadline er mange af smedevirksomheder begyndt at arbejde med sporbarheden og et stigende antal kunder er også begyndt at stille krav om mærkning. Hidtil er sporbarheden typisk dokumenteret med fotokopierede certifikater og tusch på stålet, men traceLINK gør det enklere og hurtigere at knytte certifikater og materialer sammen. Systemets omdrejningspunktet er klistermærker med QR-koder (kvadratiske stregkoder), som monteres på stålet og derved skaber en forbindelse mellem det digitale certifikat og det fysiske materiale. Når klistermørket er sat på stålet, scannes koden med traceLINK app’en, som kører på en smartphone og derefter vælges certifikatet fra en liste.

Sporbarhed starter hos grossisten

Hidtil har udfordringen for den enkelte smeds brug af traceLINK været, at få stålcertifikaterne, som typisk sendes fra grossisten via email, videre ind i traceLINK systemet, så det dukker op på listen, når nyt materiale scannes første gang.

- Men det er jo tosset, at smeden selv skal bruge tid på at lægge certifikatet ind i systemet, når vi lige så godt kan gøre det ham, når han bestiller stålet hos os,Vi har jo certifikatet liggende digitalt i vores ordresystem, så hvis vi ved, at kunden bruger traceLINK, er det nemt for os at lade de to systemer udveksle
certifikatet direkte. Derved fjerner vi en væsentlig kilde til fejl – og smeden kan hurtigt komme videre med sit arbejde,  ” siger Michael Christensen, divisionsdirektør hos Lemvigh-Müller.