Ny gasstation i åbent design

C.F. Møller har designet den nye gasstation i Egtved, der skal sende gas fra Tyskland rundt i Danmark og til Sverige

Typisk er tekniske anlæg pakket ind i beplantning, for at vi ikke skal se al teknikken midt i naturen. Med Energinet.dk’s nye kompressorstation i Egtved, Nordeuropas største af slagsen, der i dag indvies af bl.a. klima- og energiminister Martin Lidegaard og EU’s energikommissær Günther Öettinger, er det lige omvendt.

C.F. Møller har designet den nye gasstation, der skal sende gas fra Tyskland rundt i Danmark og til Sverige, så det i sig selv er en arkitektonisk oplevelse i landskabet. Samtidig er formen valgt for at opnå den optimale sikkerhed.

Det nye tekniske anlæg skyder sig op af landskabet som en græsklædt vold. Her ovenover nærmest svæver resten af bygningen, der er pakket ind i rustfarvede plader af cortenstål. Pladerne er kombineret, så de skaber et varieret og levende mønster af lys og skygge.
Det græsklædte og rustfarvede anlæg rummer servicebygningerne med bl.a. nødgenerator og lager, og bag bygningerne ligger så selve kompressoranlægget på en åben flade - bygningerne virker som både visuel, støjmæssig og sikkerhedsmæssig afskærmning af kompressorenhederne.

I dialog med landskabet

- Kan vi udfordre vores måde at opleve tekniske anlæg på? Det spørgsmål startede vi med at stille os selv. Er det muligt at designe et gasanlæg, der er i dialog med landskabet og samtidig sætte fokus på den forsyningsmæssige infrastruktur, vi alle er afhængige af?, spørger Julian Weyer, arkitekt og partner i C. F. Møller.
- Nok er bygningerne primært skabt til at huse tekniske faciliteter, men det er i høj grad brugernes behov, der har været drivkraften i designet – og ambitionen om, at anlægget ikke skulle ligne et traditionelt industribyggeri med spredte installationer, men derimod være en integreret del af det omkringliggende landskab og lokalmiljø.

Hvorfor ny kompressorstation

Produktionen af naturgas fra Nordsøen er faldende. For at sikre stabil og sikker energiforsyning i fremtiden skal det være muligt at hente gas fra det europæiske kontinent. Energinet.dk har derfor bygget en 94 km gasmotorvej fra Egtved til Tyskland. Den kan transportere over 700.000 kubikmeter gas i timen. Kompressorstationen kan sætte gas under stort tryk samt hente og sende det rundt i landet i alle fire verdenshjørner, endda helt op i Sverige.
Udbygningen af det fossile gassystem kan blive en afgørende brik på vej mod et grønt energisystem – et energisystem, der i 2050 kun skal bruge vedvarende energi.
Gasmotorvej og kompressor har kostet 1,7 milliarder kroner. Energinet.dk betaler den ene halvdel, EU’s genopretningsprogram for energiområdet betaler den anden halvdel.