Nye teknologier til gadebelysning

Det er muligt at høste pæne energibesparelser i overgangen til nye lamper, eks. ved at kombinere indsatsen med spændingsregulering

I mange af landets kommuner er der tanker om eller konkrete projekter i gang med at udskifte gadelys fra natriumlamper og kviksølvlamper til mere energieffektive lamper. Det er imidlertid i mange tilfælde muligt, at høste pæne energibesparelser i overgangen til nye lamper, eks. ved at kombinere indsatsen med spændingsregulering.

- Gadebelysningsprojekterne andrager store investeringer og har ofte ret lange tilbagebetalingstider. Især fordi der visse steder indenfor de seneste par år er reinvesteret i nye damplamper, som stadig ikke er forrentede. LED lamper er bestemt et energimæssigt godt alternativ til de traditionelle damplamper til gadelys, men der findes andre og i flere tilfælde bedre muligheder.

Spændingsregulering af gadelys

- Vi ser eksempelvis fra udlandet, at spændingsregulering seriøst vurderes og inddrages i overgangen til mere miljøvenlige lamper, så projekterne bliver billigere og bedre finansieret over årerne, fortæller Morten Nyholm Jensen fra TecPartnering i Holte.

- Effekten ved at regulere spændingen ift. både metalhalogen, kviksølv, højtryksnatrium lamper med induktiv forkobling er min. 2 % energibesparelse pr. % reduktion i spændingen. Det vil oftest medføre en samlet energibesparelse på 20 – 25 % og et mindre fald i lysudbyttet, som dog ikke er større end en normal lysdæmpning, og noget mindre end ved at slukke hvert andet gadelys.

- Et sådant projekt kan etableres og tilbagebetales på ca. 3 år. Det er derfor interessant sammenlignet med en total udskiftning af armatur/lyskilde som for gadelys nemt kan havne i kategorien ”en mindre god forretning”.


Nye lysteknologier vinder indpas

En anden mulighed er at se på forskellige lysteknologier. I bl.a. Sverige vælger man alternative højeffektive lysteknologier til gade- og pladslys, som sammenlignet med LED er mindst eller endog mere teknisk velegnede og lønsomme. Det er eks. de nyere elektrodefrie lyskilder som plasma lys eller induktions lys. De har fordelene fra LED, men derudover er de i visse applikationer mere effektive og holdbare.

Både LEP og induktions lys har højere lumens værdier og bedre farvegengivelse end LED, og er derfor yderst velegnede til gade-, park- og pladsbelysninger med større mastehøjder. Begge har særdeles god retningsbestemmelse af lysnedfaldet og kan dække bredere områder, så behovet for antal lampeenheder evt. kan reduceres. Holdbarhed er på niveau eller bedre end LED, hvilket giver væsentlige besparelser på vedligeholdelsen.  Når man tager den større holdbarhed i betragtning, vil priserne på både plasma lys og induktions lys, ifølge Morten Nyholm Jensen, være konkurrencedygtig med LED.
I bl.a. Sverige bruges både plasma lys og induktions lys på motorvejsstrækninger, i tunneller, på broer samt på parkeringsarealer, men begge lyskilder er velegnede til brug i applikationer, hvor der kræves høj belysningsstyrke og farvegengivelse fra højder på over 6 meter - Begge lyskilder vil give meget høj belysningsstyrke i forhold til den tilførte mængde energi.

- Plasma lys og induktions lys leverer noget mere lys end traditionelle damplamper, blænder ikke og har den rigtige farvegengivelse ift. dagslys, og så har de levetider på op til 100.000 timer. Energibesparelsen er på over 50 % if. til traditionelle damplamper og metalhalogener, og induktionslys er op til 35 % billigere i drift end LED.