Boligpriser stiger fortsat

Ejerlejlighederne steg med 2,5 pct. i maj måned, mens enfamiliehusene steg med 0,5 pct., fremgår det af tal fra Danmarks Statistik

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser, at boligpriserne fortsætter med at stige. Ejerlejlighederne steg med 2,5 pct. i maj måned, mens enfamiliehusene steg med 0,5 pct. 

-  Ses der på et glidende gennemsnit over de seneste tre måneder, steg ejerlejlighederne med 3,8 pct., mens enfamiliehusene steg med 2,3 pct. Med de prisstigninger vi har oplevet det seneste stykke tid, virker det til, at boligmarkedet er vendt, og at prisstigningerne har bidt sig fast.  Der er dog meget som tyder på, at vi i foråret har oplevet et boligmarked, som har været præget af en ketchupeffekt, hvor boligpriserne er kommet i høj fart. Vi forventer og håber, at noget af denne effekt løbende vil aftage, således at realøkonomien og prisstigningerne kan følges ad, siger Ulrikke Ekelund, cheføkonom i BRFkredit.

På årsbasis ses en stigning på hele 9,1 pct. for ejerlejligheder, mens priserne på enfamiliehuse er steget med 3,3 pct. 

- Historisk har ejerlejlighederne været frontløber for boligmarkedet og på den måde været med til at bane vejen for det øvrige boligmarked, og traditionen tro ser det ud til også at gælde denne gang. Udviklingen på ejerlejlighedsmarkedet gør det alt andet lige nemmere at være andengangskøber, idet en bedre omsætning på ejerlejlighedsmarkedet giver familier, der mangler plads, en mulighed for at rykke ud til drømmen om hus og have.  Samtidig er ejerlejlighedsmarkedet også præget af, at flere modne mennesker efterspørger ’teaterlejligheder’ mv. Disse mennesker har så glæde af, at enfamiliehuse stille og roligt er begyndt at blive mere omsættelige, og på denne måde får vi skabt en positiv spiral, siger Ulrikke Ekelund og fortsætter:

- Vi regner imidlertid med, at prisstigningerne på ejerlejligheder stille og roligt vil aftage, idet mange har udlejet deres lejligheder i en tid, hvor det har været svært at sælge. I takt med at disse lejekontrakter udløber, og lejlighederne udbydes på markedet, lægger dette fremadrettet en dæmper på prisudviklingen. Faktisk er dette positivt, idet lejlighedsmarkedet har lavet et alt for hårdt udlæg i forhold til, at de prisstigninger, vi aktuelt ser, kan forklares med den økonomiske udvikling. Lige nu er der igen vækst i samfundet, og finansieringsomkostningerne er uhyre lave.

Husene vil formentlig stige med op mod 3 pct. på årsniveau, hvorfor der mere er tale om en stabilisering end en egentlig prisfest, når vi ser fremad. Parcelhusmarkedet er dog præget af overordentlige store regionale forskelle, hvorfor vi formentlig vil se kraftigere prisstigninger i de større metropoler.