25 tekstilkanaler i fire afdelinger

KE Fibertec har til Ikea´s oprindelige, men moderniserede varehus i Älmhult sikret en jævn fordeling af frisk luft ved hjælp af 25 tekstilkanaler

I 1958 åbnede verdens første IKEA-butik i byen Älmhult, der ligger imellem Småland og Skåne. Det gamle varehus blev i 2012 erstattet af en ny og mere moderne bygning, og i den forbindelse blev der installeret 25 tekstilkanaler i fire afdelinger. Udfordringen bestod i at sikre en jævn fordeling af den friske luft, så den også i de høje rum kommer ned til varehusets kunder og medarbejdere.

I afdelinger med max. 4 meter til loftet blev der lavet en løsning med laserskårne huller, og på højlageret, der måler næsten 10 meter i højden, blev der monteret 24 mm dyser i de skræddersyede tekstilkanaler. Det gjorde det muligt at retningsbestemme luftforde¬lingen for at undgå ”døde zoner”.

Systemet består af en række sektioner á 5 meter, der er forbundet med lynlåse, og de er monteret i loftet med dobbelte aluminiumsskinner. Tekstilmaterialet er naturligvis brandhæmmende. Luften indblæses ved høj hastighed uden for opholdszonen, og med tiden søger den ind mod opholdszonen til gavn for varehusets kunder og medarbejdere. På den måde får man en trækfri luftforde¬ling og et godt indeklima i lokalet.

Fakta:
Bygherre: IKEA
Installatør: YIT
Leverandør: ACP Luftbehandlingsprodukter AB / KE Fibertec AS
Rådgiver: Andersson & Hultmark 
KE Fibertecs logistikkoncept

- KE Fibertec har udviklet et koncept, der gør, at vi kan levere i etaper, på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt med advisering til kunden 15 minutter før. Materialerne bliver pakket på paller opmær¬ket med angivelse af, hvilken zone de hører til på byggepladsen, hvilket gør det væsent¬ligt lettere for bygherren at styre byggepro¬cessen. Det var også noget, IKEA lagde stor vægt på, da de valgte leverandør. Logistikkonceptet hænger nøje sammen med vores interne kvalitetsstyringssystem, og KE Fibertec er bl.a. certificeret efter ISO 9001-standarden, skriver virksomheden.