Nordjyske håndværksfirmaer geares til norsk byggeeksport

UCN samler tyve mindre, nordjyske byggevirksomheder og internationale studerende i to eksportklynger med støtte fra Væksthus Nordjylland

UCN samler tyve mindre, nordjyske byggevirksomheder og internationale studerende i to eksportklynger, der med det norske byggemarked som mål og støtte fra Væksthus Nordjylland sætter videndeling om regelsæt, bæredygtig renovering og gensidig digital udvikling i fokus i en fælles eksportindsats

- Sammen kan vi meget mere meget bedre.
Det er Walter Terry Jackson, studieleder på den internationale konstruktøruddannelse på UCN, der i utvetydige vendinger sætter ord og forventninger på et nyt samarbejde, der med UCN som primus motor samler tyve mindre nordjyske byggevirksomheder og studerende i et fælles eksportorienteret udviklingsprojekt med Norge i fokus.

- Vi ved fra undersøgelser og vores løbende erhvervskontakt, at rigtig mange af regionens specialiserede, mindre byggevirksomheder de senere år rettet blikket mod Norge, hvor byggeriet kører i højt gear med kapacitetsproblemer, men virksomhederne oplever, at de hver for sig er for små til at gøre sig gældende i eksportsammenhæng.

- Det tager vi nu konsekvensen af og starter et pilotprojekt, hvor vi puljer virksomheder og studerende i to bredt sammensatte eksportklynger, der samler materialeleverandører, rådgivere og udførende virksomheder om sammen at udvikle og byde ind på større norske opgaver indenfor bæredygtig renovering og energioptimerede byggerier.

Støtte fra Væksthus Nordjylland

Walter Terry Jackson tilføjer, at samarbejde, videndeling og uddannelse er kodeord i pilotprojektet, der støttes med 600.000 kroner fra Væksthus Nordjylland, og studielederen pointerer, at studerende på UCN’s internationale uddannelse for bygningskonstruktører deltager som virksomhedernes personlige rådgivere og sparringpartnere i den ene eksportklynge.'

- Som led i projektet gennemgår virksomhederne over det kommende halve år et intensivt læringsforløb med særlig fokus på digitale kompetencer, totalrådgivning om bæredygtig energirenovering og norsk byggejura.

Personlig sparring

- Men derudover får virksomhederne tilknyttet en gruppe studerende med dybgående kompetencer og specialviden, der matcher virksomhederne forskellige afsæt, så de kan fungere som kvalificerede, personlige  sparringpartnere for den enkelte virksomhed i eksportklyngen.

- På den måde opbygger vi parallelt med en målrettet eksportorienteret opkvalificering af virksomhederne en tæt kobling mellem undervisning og virkelighed, hvor virksomheder og vores internationale studerende får mulighed for med gensidig gevinst at etablere tætte forbindelser gennem målrettet videndeling og en løbende dialog om konkret problemløsning, konstaterer Walther Terry Jackson og understreger sluttelig værdien af samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelser.
- Erfaringen er entydig: Et tæt samarbejde mellem uddannelser og virksomhederne skaber altid betydelige uforudsete synergier og baner vej for innovativ nytænkning på begge sider af bordet, men samtidig giver koblingen mellem studiets teoretiske fundament og den praktiske virkelighed ude i virksomhederne vores studerende de bedste kort på hånden i en deres videre karriere.

Foto:International studieleder Walter Terry Jackson