Glenco vinder stort energiprojekt i Brønderslev

Brønderslev Kommune har 32 bygninger, der skal energioptimeres. Projektet til i alt 80 mio. kr.skal fremover skære 4 mio. kr. af kommunens energiregning årligt

Brønderslev Kommune har valgt Glenco som partner til det mest ambitiøse energiprojekt nogensinde i kommunen, hvor 32 bygninger skal optimeres. Projektet til i alt 80 mio. kr.skal fremover skære 4 mio. kr. af kommunens energiregning årligt

Med underskrifterne på plads skyder Brønderslev Kommune og det tekniske installationsselskab Glenco nu gang i et af de største kommunale energiprojekter herhjemme. Over de kommende årskal Glenco gennemanalysere 90.000 kvadratmeter fordelt på 32 bygninger i den nordjyske kommune og derefter optimere el- og varmeforbrug, ventilationsinstallationer samt foretage bygningsmæssige forbedringer. Herefter vil energiforbruget blive nedbragt betragteligt og spare kommunen for en udgift på 4 mio. kr. årligt.

Modellen for projektet er et såkaldt et ESCO-samarbejde, der står for Energy Service Company, hvor Glenco som den private aktør garanterer, at beregningerne for energibesparelsen i de enkelte bygninger rent faktisk kan føres ud i livet og efterfølgende dokumenteres over for kommunen. Aftalen til 80 mio. kr. er den første af sin art i Nordjylland, mens omkring 20 kommuner på landsplan har kastet sig over ESCO-modellen i jagten på energibesparelser.

For Glenco er aftalen af særdeles stor betydning, idet kompetencerne inden for energibesparelse i langt højere grad vinder indpas hos både offentlige og private aktører med stor bygningsmasse, fordi energi fylder stadig mere på omkostningssiden. Glenco kan i Brønderslev-projektet trække på erfaringer fra Skanderborg Kommune, som selskabet indgik en lignende ESCO-aftale med sidste år.

- Denne aftale viser Brønderslev Kommunes ambitiøse tilgang til energioptimeringen, og vi har store forventninger til samarbejdet med at nedbringe forbruget af energi i kommunens bygninger. Det bliver en spændende opgave, som vi glæder os meget til at komme i gang med, siger adm. direktør René Lund Rasmussen fra Glenco. Selskabet indgår i Kemp & Lauritzen-koncernen med omkring 2000 ansatte på landsplan, og i koncernen er der kommet øget fokus på energiprojekter på tværs af faggrenene.

- Energiudgifter fylder efterhånden meget i budgetterne, og derfor rummer hele området store perspektiver for en virksomhed som vores, fordi teknikdelen er så afgørende i forhold til at finde besparelser. Så der er et enormt potentiale i dette marked, siger René Lund Rasmussen. 

Borgmester Lene Hansen fra Brønderslev Kommune er meget tilfreds med aftalen og ser frem til, at projektet med at optimere kommunens bygninger går i gang.
- Aftalen betyder både en forbedring af den kommunale driftsøkonomi samt en forbedring af miljøet, så det er en ren win-win situation. Jeg synes, at projektet er fremsynet og vidner om, at vi i samarbejde med en privat virksomhed kan være med til at løse nogle af fremtidens udfordringer. Brønderslev Kommune skal være en mere grøn kommune, og ESCO-projektet er et stort skridt i retningen af det sammen med vores arbejde med en klimaplan. Og så er det meget positivt, at pengene i stedet kan bruges på borgernær service frem for til at dække energiudgifter.

Med den årlige besparelse på 4 mio. kr. projekteres der med en tilbagebetalingstid på 20 år, hvor Glencogaranterer, at de beregnede besparelser for både tekniske løsninger og bygningsmæssige forbedringer kan føres ud i livet. Derfor skal projektet også gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommunens og Glencos medarbejdere for at sikre optimal drift og brug af bygningerne på sigt.