Boliger til hjemløse

Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S har udformet og tegnet 40 boliger for særligt udsatte befolkningsgrupper, som skal bygges i området Marienlyst ved Skejby Sygehus.

Der er for nyligt afholdt licitation for projektet. Lavest bydende blev T. Friis Totalbyg A/S og byggeriet starter sommeren 2013.

Projektet går under navnet ”Storbylandsbyen” og er et samarbejde mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune. Storbylandsbyens ide er at vende særligt udsattes negative boligsituation til en positiv boligsituation gennem et omvendt integrationsprincip. Forskellige grupper af mennesker med forskellige ressourcer skal sammen etablere et socialt og funktionelt boligmiljø. Halvdelen af boligerne skal bebos af hjemløse, mens den anden halvdel lejes ud på normal vis gennem AARHUSbolig.

Bygningerne skal leve op til lavenergi 2015 og bliver ikke tilsluttet fjernvarme. Dette kræver mange solceller, som arkitektonisk er integreret i byggeriet og skaber en samlet helhed.

Der etableres LAR – bede (Lokal Afledning af Regnvand) i terrænet mellem bygningerne, hvortil tagvand ledes hen. Dette skåner kloaknettet og skaber et rekreativt element til de udvendige fællesarealer.

Til byggeriet opføres et fælleshus, som huser vaskefaciliteter, kontor, værksted, køkken og fællesrum. Østjysk bolig har indgået samarbejde med Aarhus Tech til at opføre dette. Det vil sige, at det skal udføres af lærlinge i praktikstillinger fra Aarhus Tech, som en del af deres virksomhedspraktik.

Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S har i samarbejde med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S, udført udbudsmateriale til totalentreprise.